[MINH HUỆ 18-12-2012, Ban biên tập Minh Huệ] Trong cuốn «Chuyển Pháp Luân» Sư phụ dạy đệ tử rằng cần phải thực tu, học Pháp cho nhiều, trừ bỏ các loại tâm chấp trước của con người, tuy vậy có những người qua thời gian lâu vẫn không thoát khỏi [việc] dùng nhân tâm làm việc, dùng nhân tâm nhìn nhận vấn đề, không biết tu, không khẳng khái dụng tâm để học Pháp và thực tu cải biến cái tâm con người kia của bản thân mình, cứ thường sùng bái người này sùng bái người kia, chấp trước cái này chấp trước cái kia, mang tới can nhiễu và tổn thất nghiêm trọng cho bản thân và đệ tử Đại Pháp khác. Chẳng hạn một số học viên vẫn luôn sùng bái tiểu năng tiểu thuật, sùng bái tài nói năng, sùng bái những tri thức và kỹ năng nơi con người, sùng bái dự ngôn [tiên tri], chấp trước vào những được-mất nơi con người, v.v., kết quả là vẫn luôn trong trạng thái “thấy cây mà chẳng thấy rừng”, bình thường xem ra rất vững tin Đại Pháp, nhưng hễ gặp vấn đề liền hoàn toàn quên bẵng Pháp của Sư phụ, lấy những thứ của con người mà tự mình không buông bỏ để làm tiêu chuẩn đo lường mọi thứ, Pháp của Sư phụ mà không phù hợp quan niệm của bản thân là không chịu, tà ác đưa ra mồi câu nào cũng bị mắc cả, chính mình vẫn đang đứng bên Trung Cộng mà còn nói rằng mình là đang tu luyện, rằng so với người khác thì tu còn tốt hơn, ngộ còn cao hơn, chứ không biết rằng người như vậy mới chính là đối tượng dễ bị tà đảng Trung Cộng kéo vào địa ngục. Những [người] do cựu thế lực kia an bài vào trong các đệ tử Đại Pháp đều là học Pháp rồi sau chuyển sang phe cánh tà đảng Trung Cộng tích cực tham gia chuyển hoá, hơn nữa càng chuyên môn ra tay nhắm vào những học viên nào thời gian lâu không bỏ chấp trước, để đạt mục đich mê hoặc nhân tâm, và huỷ hoại những học viên mà cựu thế lực cho rằng không hợp cách.

Từ 1999 Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công trở đi, Minh Huệ Net, một website quan trọng nhất của Pháp Luân Công, vẫn luôn là trọng điểm Trung Cộng công kích và phỉ báng; những lớp tẩy não, trại cưỡng bức lao động, phương tiện truyền thông, và an ninh của tà ác thì không cái nào là không coi Minh Huệ Net như cái gai trong mắt. Quãng thời gian sau tháng 7-1999, trong những tháng ngày để đệ tử Đại Pháp đi [thành] con đường của tự mình, Sư phụ không thể ra trực tiếp chỉ đạo các đệ tử, cần để đệ tử Đại Pháp tự mình chứng ngộ; để các đệ tử Đại Pháp dựng lập một website đáng tin, ngày 19-1-2000 Sư phụ đăng ảnh “Từ núi tĩnh quan thế gian” trên Minh Huệ Net, và ngày 22-5-2000 đăng kinh văn “Tâm Tự Minh” —kinh văn mới đầu tiên kể từ ngày 22-7-1999— trên Minh Huệ Net, và ngày 15-6-2000, thông qua Ban Biên Tập Minh Huệ Net [tiếng Hán] đăng tin chuẩn bị đăng kinh văn thứ hai kể từ ngày bộc phát công khai cuộc bức hại (1).

Minh Huệ Net được sáng lập 13 năm tới nay, đông đảo các đệ tử Đại Pháp —nhất là từng lứa rất nhiều đệ tử mới và cũ đang vững bước trên đường tu luyện Chính Pháp tại Trung Quốc Đại Lục— đều hiểu một cách sâu sắc tính trọng yếu của Minh Huệ Net, cùng với Minh Huệ Net mà hình thành một hoàn cảnh tu luyện tập thể ‘Đại Đạo vô hình’ có quan hệ phối hợp mật thiết. Nhưng một số [vị] vì tà ngộ, chuyển hoá sang phía tà ác, thời gian lâu không buông bỏ tâm sợ hãi và không bước ra, tâm tự ngã quá mạnh mà tự tâm sinh ma, hoặc rơi rớt trong thời gian lâu vì nguyên nhân các loại, [họ] vẫn là không chịu nhìn nhận sự khẳng định trong các bài giảng Pháp của Sư phụ đối với Minh Huệ Net, không hiểu ra đó là từ bi của Sư phụ đối với những đệ tử bản thân đang trong bức hại tại [Trung Quốc] Đại Lục. Những người như thế, tuy thân thể không mất tự do, nhưng mà tâm vẫn luôn ở trong nguy hiểm không vượt qua được.

Đối với việc này, tà ác bèn đẩy ra những cái gọi là “tiên tri”, nhắm vào những học viên thích xem những gì mới lạ trên mạng [Internet], dùng mẹo mực mà hại người qua mạng [Internet], và còn thông qua những học viên bị mắc câu trên mạng [Internet] để truyền bá rộng ra [Trung Quốc] Đại Lục. Tà ác đã lấy danh nghĩa cái gọi là “tiên tri” ấy, từ lâu đã lấy danh nghĩa giúp đỡ những cô nhi của đệ tử Đại Pháp để lấy tiền từ các học viên [Trung Quốc] Đại Lục, lợi dụng chấp trước vào dự ngôn của học viên để đẩy rộng những dự ngôn, gần đây còn không ngừng cổ động những học viên nào không nhận thức rõ Pháp Lý tu luyện, hoặc bất mãn thời gian lâu đối với Minh Huệ Net vì những bài trên Minh Huệ Net không phù hợp với quan niệm bản thân, v.v. Vây công Minh Huệ Net.

Trong bài “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới” của Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Hán] ra ngày 15-6-2000, Ban biên tập Minh Huệ đã chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà chuyển lời thông báo công khai với các đệ tử Đại Pháp:

“Sư phụ nói: ‘[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net. Tôi đăng ảnh và bài ‘Tâm Tự Minh’ trên Minh Huệ Net, mục đích là để chư vị dựng lập một website đáng tin cậy’”. “Ngoài ra thông báo, trong một hai ngày tới Sư phụ sẽ đăng kinh văn mới chân chính. Nay xin thông cáo”. Và ngay sau 16-6-2000, khi đặc vụ Trung Cộng giả tạo kinh văn, đám ma quỷ làm loạn, thì Sư phụ đăng kinh văn “Tiến về viên mãn” trên Minh Huệ Net, bài kinh văn chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999. Từ đó qua mười mấy năm, các kinh văn mới của Sư phụ là đều đăng trên Minh Huệ Net. Về [vấn đề] này, một số học viên hải ngoại [do] không nhìn xét vấn đề từ góc độ Sư phụ và Pháp, [nên] đã không hiểu. Năm 2009 ở Hội giao lưu Tâm đắc nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Minh Huệ Net, khi có học viên hỏi: ‘Viên Minh Net có thể đăng kinh văn của Sư phụ hay không? Hay chỉ có Minh Huệ Net mới có thể đăng?’ thì Sư phụ trả lời: “Tôi chỉ đăng trên Minh Huệ Net, là vì bảo trì tính ‘khả tín’ của Ông. Các website nội bộ khác mà đệ tử Đại Pháp làm thì cũng có thể truyền tải, phòng tránh những [website] giả làm loạn.” (2)

Những cái gọi là “tiên tri” nào đó mà bị tà ác lợi dụng, nay đang xuất hiện ra, lấy bài của Ban biên tập có đăng chỉ thị của Sư phụ “những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net”, lấy ra đoạn chương thủ nghĩa để công kích Minh Huệ Net. Loại biểu diễn công kích Minh Huệ Net nhằm đạt mục đích lôi kéo cùng rơi rụng theo Trung Cộng ấy, thì không hề là mẹo mực gì mới, chỉ là món ăn được hâm nóng lại của những hang ổ đen tối như 610, trại cưỡng bức lao động, lớp tẩy não nay lấy ra mà thôi, tại sao có một lô những học viên mà bình thường vẫn học Pháp khá lắm nay cũng chạy theo đó? Các bạn thật sự học Pháp của Sư phụ vào trong tâm chăng? Thật sự học biết được tu luyện thế nào chăng? Hay vẫn là coi việc đọc nhuần nhuyễn kinh sách thành như việc học tập lý luận của người thường, và khi đụng sự việc thì không thật sự chiểu theo Pháp mà thực tu cái tâm của chính mình, và trừ bỏ những quan niệm và tâm chấp trước?

Ban biên tập Minh Huệ
18 tháng Chạp, 2012

Ghi chú [trong bài của Ban biên tập Minh Huệ tiếng Hán]:
(1) Bài của ban biên tập ngày 15-6-2000, “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới”;
(2) “Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm” — Lý Hồng Chí, kinh văn năm 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tu luyện chính là trừ bỏ nhân tâm, đồng thời cũng đào thải [những ai] vẫn kiên cố nhân tâm, [những ai] làm loạn. Mỗi khi trong học viên xuất hiện can nhiễu bất chính nào đó, thực ra cũng đều là đang trừ bỏ nhân tâm, cũng là đang nhìn xem ai được ai không được. Biểu hiện đa dạng nhiều vẻ, nhìn bề mặt đều có thể mê hoặc [những ai] còn ‘hữu lậu’, [những ai] còn có nhân tâm chấp trước. Có một điểm này tôi muốn bảo mọi người, rằng dùng những thủ đoạn khác nhau để công kích Minh Huệ Net thì không chỉ là tà ác, học viên mà nhân tâm không bỏ thì sẽ khởi tác dụng bất hảo. Chư vị có đạt hay không, [thì khi] tu luyện chưa kết thúc, thì đều là cơ hội, cũng đều là con số chưa biết.

Lý Hồng Chí
19 tháng Chạp, 2012

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/12/19/266732.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/20/136732.html.
Dịch ngày: 21-12-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share