[MINH HUỆ 11-08-2012] Một truyện hư cấu dài tập vốn được đăng trên Đại Kỷ Nguyên (tiếng Trung) và các kênh truyền thông khác gần đây đã bị gỡ khỏi ấn bản online. Việc này đáng để tất cả các học viên Đại Pháp vốn trực tiếp liên quan hay đã biết hoặc nghe về nó nghiêm túc nhìn nhận. Tại sao những mẩu chuyện như vậy được viết ra? Tại sao có nhiều học viên đến vậy nhiệt tình giới thiệu và lưu truyền chúng? Những người này có còn trong trạng thái của người tu luyện không? Tại sao tình hình càng ngày càng diễn biến xấu đi?

Tác phẩm đó lấy lời Sư phụ làm lời của chính họ, trộn lẫn Pháp của Sư phụ với nhận thức của họ, và thậm chí còn mời mọi người hỏi tác giả “những câu hỏi khó nhất và những câu họ không thể giải đáp”, để tác giả có thể “trả lời chúng một cách toàn diện”. Mặc dù đây không phải là lần đầu có người làm vậy hay có sự tình này, và cũng không phải chỉ có một người liên quan, sự việc loại này là rất tệ: nó chính là trộm Pháp và phá hoại Pháp.

Pháp mà Sư phụ truyền cấp cho đệ tử Đại Pháp là chân Pháp mà từ vạn cổ tới nay chưa từng có ai giảng. Nó có quan hệ đến chân tướng của tân vũ trụ tương lai, bao hàm những thiên cơ mà ngay cả Thần trong quá khứ cũng không biết đến. Nếu một người vẫn còn trong trạng thái của đệ tử Đại Pháp, người đó sẽ mang lòng cảm kích và cung kính đối với Pháp mà Sư phụ đã giảng, vững vàng “dĩ Pháp vi Sư” mà tu luyện tâm tính và đặt việc chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh ở vị trí số một. Người đó sẽ không chứng thực bản thân bằng cách trộm Pháp; dùng chân Pháp của Sư phụ như một cách để lôi kéo người khác đi theo mình; bị mê lạc khi thấy, nghe hay đắc được vài nhận thức mới, hay chỉ với chút gió thổi mà đã sẵn sàng bị lôi kéo và đi theo những người thích đàm luận, điều gì cũng dám nói, và không thể đối đãi cho đúng một khi họ nhìn thấy một số điều nào đó bằng thiên mục.

Khi một người không thể tống khứ chấp trước người thường như là khởi xướng thứ gì đó lập dị, chứng thực bản thân, tìm kiếm thứ mới lạ, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ — vốn đã dai dẳng trong một thời gian lâu — những sinh mệnh bất hảo trong vũ trụ sẽ lợi dụng mà can nhiễu, làm loạn và ngăn cản việc Chính Pháp và độ nhân của Sư phụ. Khi một người không thể đối đãi cho chính, thường thì người đó không chỉ hủy hoại mỗi bản thân mình.

Trong Bài giảng thứ ba của Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng về quá trình xuất sinh và diễn biến của các pháp môn giả. Trong bài “Phật tính vô lậu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ giảng:

“Trong Pháp tôi đã giảng nhiều lần về sự xuất hiện của kinh sách Thích giáo và mạt Pháp, chủ yếu là do những người dùng lời của chính mình và nhận thức của bản thân cho lẫn vào Phật Pháp mà thành, đó là bài học giáo huấn lớn nhất trong lịch sử, tuy nhiên có một số đệ tử mà tâm người thường chưa bỏ, bị lợi dụng bởi ma tính của chấp trước vào tâm hiển thị khẩu tài, văn tài, từ đó phá hoại Phật Pháp một cách không tự giác.”

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội đầu tiên ở Bắc Mỹ”, Sư phụ giảng:

“Hãy nói về chính kinh nghiệm của chư vị. Nếu chư vị sợ làm hại đến Pháp, hãy nói những gì chư vị trải nghiệm và hiểu trong Pháp, v.v. Sau đó chư vị hãy nói thêm thế này: “Hàm nghĩa trong Pháp rất sâu. Đó chỉ là những gì tôi hiểu tại trạng thái tu luyện hiện tại của tôi”. (bản dịch thô)

Trong “Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Tế Nam” trong Chuyển Pháp Luân Pháp giải, Sư phụ giảng:

“Pháp này là do tôi giảng, là thống nhất. Những gì tôi giảng chính là thuộc về Đại Pháp. Những gì tôi giảng ở đây không phải là quan niệm cá nhân của tôi, vậy nên khi chư vị đề cập đến nó, chư vị chỉ có thể nói “Sách nói như vậy” hay “Sư phụ giảng như vậy”, thế thì khả dĩ. Tốt nhất là nên đọc từ sách. Đừng dùng lời của tôi làm lời của chư vị, vì như thế không khởi tác dụng, và đó chính là hành vi đạo Pháp. Nhưng chư vị có thể nói về nhận thức của bản thân chư vị – cái đó thì khác với Pháp.” (tạm dịch)

Pháp mà Sư phụ giảng tại nhân gian xuất hiện bất quá chưa đến 20 năm. Phải chăng có đệ tử, có học viên đã quên rồi sao? Khi mà đến cả những lời cảnh tỉnh và Pháp của Sư phụ mà họ còn quên, và luôn luôn khởi tác dụng phá hoại, họ có thực sự đang tu luyện không? Họ sẽ được cứu độ mà đưa sang vũ trụ mới thế nào đây? Họ có đang trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh không? Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp đều trân quý Pháp, trân quý tu luyện, tu luyện bản thân thật tốt, thật lý trí với chính niệm. Chỉ khi đó chúng ta mới hoàn thành thệ ước thần thánh của mình.

Ngày 11 tháng 08 năm 2012


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/11/杜绝盗法破坏法行为-261450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/14/134948.html

Đăng ngày 16-08-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share