[MINH HUỆ 03-06-2011] Gần đây, một số người đã trở nên nhiệt tình truyền rộng các bài giảng Pháp của Sư phụ được giảng trong phạm vi nhỏ tại hải ngoại cho các học viên ở xã hội quốc tế. Một số người đã lưu truyền chúng trên Internet, một số người đã chỉnh lý thành văn tự, và một số người thậm chí còn truyền chúng về Đại Lục với ghi âm, chỉ dẫn học viên Đại Lục truyền rộng hơn tại Đại Lục. Văn tự do tự mình chỉnh lý thì chính là kinh văn giả, bất luận ở Đại Lục hay hải ngoại, ai đã truyền ra ngoài thì phải chịu trách nhiệm, ai đã chế tạo văn tự, ghi âm thì phải có trách nhiệm tiêu trừ (tiêu hủy)  nó.

Ngày 3 tháng 6 năm 2011


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/3/消除-241892.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/6/6/125839.html
Đăng ngày 14-6-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share