[MINH HUỆ 03-12-2009] Về việc mạng lưới Minh Huệ chọn lựa và biên tập các bài viết là không phụ trách điều tra bối cảnh của tác giả, chỉ xem bài viết trên quan điểm nội dung có phù hợp hay không đối với việc giảng chân tướng, tu luyện, khởi tác dụng chính diện đối với chứng thực Pháp; các bài viết của người tu luyện cũng không đại biểu cho [trình độ] tu luyện của tác giả là như thế nào. Kính mong các độc giả là đệ tử Đại Pháp đối đãi đúng đắn với các bài viết này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/3/213643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/4/112831.html

Đăng ngày: 04-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chính trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share