[MINH HUỆ 06-11-2008] Hơn 1500 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore và những vùng khác đã tham dự Hội Thảo Pháp Luân Đại Pháp Châu Á 2008 được tổ chức vào ngày 1 tháng 11 ở Đại Học Seoul, ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày hôm sau, những người tham dự đã tham gia vào nhóm luyện công lớn ở quảng trường Olympic ở thành phố Seoul.

Đây là một vài bức ảnh của nhóm khi họ tập trung để luyện công.
2008-11-4-korea-practice-01--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-02--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-03--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-04--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-05--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-06--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-07--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-08--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-09--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-10--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-11--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-12--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-13--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-14--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-15--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-16--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-17--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-18--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-19--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-20--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-21--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-22--ss.jpg

2008-11-4-korea-practice-23--ss.jpg 2008-11-4-korea-practice-24--ss.jpg


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/11/6/102040.html
Đăng ngày 13-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share