Bài của một học viên ở Úc

[MINH HUỆ 18-12-2007] Năm 2007 là một năm đặc biệt với các đệ tử Pháp Luân Công ở Úc. Sư Phụ tôn kính đã giảng Pháp cho các học viên Úc tháng 8-2007, và chỉnh sửa những thiếu sót trong tu luyện của họ.Hội trường Pháp hội

Ngày 16-12-2007, Pháp hội Úc châu được tổ chức tại Đại học West Sydney. Hai mươi ba học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Sư Phụ tôn kính đã gửi thư chúc mừng Pháp hội và những học viên tham dự đón nhận thiệp chúc của Sư Phụ bằng tràng vỗ tay nhiệt liệt.


Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội Úc Châu

Wang Xiaowei ở Sydney đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1999. Anh chia sẻ tại Pháp hội rằng anh đã trở thành một người tu luyện tinh tấn như thế nào. Anh nói anh đức tin kiên định vào Sư Phụ và Pháp là rất quan trọng đối với người tu luyện. Pháp là chiếc thang đưa người tu luyện lên trời, vậy nên người tu luyện phải trân trọng Pháp và học Pháp tinh tấn. Anh kể rằng anh đã từng buông lơi trong tu luyện, nhưng anh đã nhận ra sự nguy hiểm khi rời xa Pháp. Anh kể rằng Sư Phụ muốn các học viên đều kiên cố như thép, và anh ngộ ra rằng sắt trở thành thép là thế nào, rằng phải trải qua những quá trình khổ luyện và quá trình tống khứ tâm chấp trước.

Anh John Deller, một học viên người Tây phương, chia sẻ kinh nghiệm về tìm ở trong. Anh đã từng giữ ghế trong Phá Luân Phật học hội vùng New South Wales, và giờ anh là một thành viên trong Pháp Luân Phật Học Hội ở Sydney. Anh ngộ được rằng làm công tác không phải là tu luyện, và tu luyện yêu cầu phải xét tìm bên trong để tìm những chấp trước và thiếu sót. Anh cũng chia sẻ kinh nghiệm về giảng thanh chân tướng cho những viên chức chính phủ và du khách người Hoa.

Ah-Xue, người giảng chân tướng ở Trung tâm phục vụ thoái đảng ở khu phố Tàu, chia sẻ kinh nghiệm rằng anh thuyết phục người Hoa thoái đảng như thế nào. Các học viên từng lập điểm phục vụ thoái đảng ở khu phố Tàu vào mỗi dịp cuối tuần, nhưng từ khi càng có nhiều du khách người Hoa từ Trung Quốc sang Úc, các học viên nay đã đến khu phố Tàu hàng ngày. Họ làm việc rất chăm chỉ và có rất ít thời gian tập công và học Pháp. Nhưng các học viên nhận rằng chỉ có học Pháp mới giúp đỡ việc giảng chân tướng cho con người hiệu quả hơn.

Chị Huang ở Brisbane chia sẻ kinh nghiệp tập công đều đặn hàng ngày, 365 ngày cả năm.

Một số học viên người Tây phương chia sẻ kinh nghiệm việc tu luyện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày.

Chị Liu Jie chia sẻ kinh nghiệm giảng thanh chân tướng và đề cao tâm tính trong quá trình làm công tác cho học viên vận hành các kênh truyền thông. Chị nhận ra những hiểu biết sâu sắc bài thơ «Vô trở» (trong tập thơ «Hồng Ngâm II»):

“Tu luyện lộ bất đồng,
Đô tại Đại Pháp trung.
Vạn sự vô chấp trước,
Cước hạ lộ tự thông.”

Tạm dịch:

«Không trở ngại»
“Đường tu luyện khác nhau,
Thảy đều trong Đại Pháp.
Mọi việc không chấp trước,
Đặt bước, đường tự thông.”

Chị nhận ra rằng con đường tu luyện là không ai giống ai, nhưng dù môi trường quanh ta là như thế nào đi nữa, chúng ta đều nên tu luyện thật tốt với chính niệm.


Các tiểu đệ tử trường Minh Huệ đọc thơ trong tập thơ «Hồng Ngâm»

Các tiểu đệ tử trường Minh Huệ lên ngâm các bài thơ trong tập thơ «Hồng Ngâm» và hát một số ca khúc do các đệ tử Đại Pháp sáng tác.

Các học viên Úc châu sẽ học Pháp và làm ba việc thật tốt, xứng với hồng ân cứu độ của Sư Phụ từ bi.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/17/168555.html

Dịch tử bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/12/18/92234.html

Đăng ngày: 22-12-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share