[MINH HUỆ 9-3-2008] Gần đây các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ethiopia tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm và một cuộc trình bày đại qui mô Công Pháp tại Metu. Pháp hội được tổ chức trong một giảng đường địa phương.

238 học viên tham dự trong cuộc trình bày các bài công Pháp trên Sân vận động Metu trong khi hơn 1000 dân địa phương xem chăm chú.

2008-3-8-ethiopialiangong-01--ss.jpg

2008-3-8-ethiopialiangong-02--ss.jpg

2008-3-8-ethiopialiangong-03--ss.jpg

Vào tháng Ba, 2008, các học viên Pháp Luân Công Ethiopia trình bày các bài tập trên Sân vận động Metu


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/9/173971.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/3/10/95205.html
Đăng ngày 12-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share