[MINH HUỆ 23-7-2007] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Washington DC 2007, diễn ra ngày 22-7-2007, tại trung tâm DAR Constitution Hall. Khoảng 11 giờ trưa, Sư tôn từ bi vĩ đại đã đến hội trường, và giảng Pháp cho các đệ tử khoảng nửa giờ đồng hồ.

CLASS mhs http://minghui.tv/pics/0008/Jul/23/shifu.jpg
Sư phụ tới giảng Pháp

Khi Sư phụ tới, toàn hội trường sôi động. Các đệ tử nghe giảng Pháp xong, đã có được lĩnh hội sâu sắc hơn về trách nhiệm và sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Hơn 4 nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt tại hội trường nghe lần giảng Pháp này của Sư phụ tôn kính.


Toàn cảnh hội trường

Pháp hội lần này, có 16 đệ tử lên phát biểu bài tâm đắc thể hội của mình về học Pháp thật tốt, đề cao tâm tính, giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Họ đến từ Châu Âu, Châu Á, và Mỹ quốc. Pháp hội kết thúc tốt đẹp vào khoảng 5 giờ chiều.Học viên trao đổi tâm đắc thể hội


Học viên tham dự Pháp hội

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/23/159446.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share