[MINH HUỆ 26-8-2008] Ngày 24 tháng tám 2008, Đại hội Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Công Anh quốc đã được tổ chức tại Cambridge. Các học viên từ khắp nơi Anh quốc đã tham gia. Khoảng hai mươi học viên Trung quốc và Tây phương đã lên đài nói chuyên chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc học Pháp tốt, nêu cao đạo đức, làm sáng tỏ sự thật, và cứu độ chúng sinh.

2008-8-26-ukfahui08-01--ss.jpg

Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Bác sĩ Liu từ Birmingham đã nói về tiêu trừ các quan niệm con người, nhìn sự việc với chính niệm, và trân quí các cơ hội trong lúc Chính Pháp. Ông cũng chia sẻ sự hiểu biết của mình báo cáo về Đại Nhạc Hội Thần Nghệ 2008 tại Luân Đôn. Thật khó mà báo cáo lại về cuộc trình diễn do các hạn chế của nhà hát, nhưng các học viên đã dùng trí huệ của họ và có thể hoàn tất tốt công tác. Bác sĩ Liu nói, “Chúng ta phải đặt để các công tác Chính Pháp trước. Dĩ nhiên, chúng ta phải cố hết sức để làm tốt môi trường và không làm rộn cử tọa. Cho dù các sự việc trên bề mặt xuất hiện như có va chạm với các đòi hỏi của Chính Pháp, chúng ta vẫn có thể làm tốt với chúng. Cái khóa là chúng ta có xem mình là người tu không, dựa sự hiểu biết mình trên Pháp, hay là người thường. Làm thái quá các va chạm có thể là kết quả của sự không hoàn toàn hiểu biết bản chất bao dung tất cả của Pháp Luân Công hoặc sự an bài của Sư phụ trong thời Chánh Pháp. Nếu chúng ta tin hoàn toàn nơi Sư phụ và Pháp, chúng ta có thể sử dụng tốt mọi điều hoặc mọi va chạm mà chúng ta phải đối diện để đạt được mục đích cứu độ chúng sinh.”

Cô Zheng từ Luân Đôn nói về kinh nghiệm của cô tại Phố Tàu giảng rõ sự thật và khuyến khích dân chúng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Khi đối diện với những người có hành động và quan niệm khác nhau, cô nói, “Người ta có thể cảm được chúng ta đối đãi với họ với một cái tâm trong sạch và từ bi. Sự từ bi này khiến cho nhiều người Trung quốc thay đổi hành động của họ và chấp nhận các tài liệu giảng rõ sự thật và các bản cửu bình về Đảng Cộng sản.”

Cô Chi từ Kent chia sẻ kinh nghiệm của cô về cách nào đối diện với các khó khăn mọi mặt lúc đầu của một dự án mới, gia tăng Tâm Tính, và sự hiểu biết mới của cô về Pháp khi cô vượt qua các khó khăn về phiền giận và thiếu tự tin. Cô hiểu ra rằng một học viên cần phải có cái can đảm đối diện với các khó khăn. “Chỉ khi nào chúng ta tin nơi Sư phụ và tin nơi Pháp mà chúng ta mới có thể tiêu trừ can nhiễu. Nếu chúng ta làm công tác của chúng ta với một tâm trong sạch hòa hợp vào Pháp, thì Pháp Luân Công sẽ làm phần còn lại.”

Nhiều học viên Tây phương cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ về nhìn vào trong, từ bi đối với các bạn học viên, buông bỏ cái ta, và hợp tác tốt với nhau. Đại hội chấm dứt vào lúc 5:30 chiều.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/26/184807.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/8/30/100249.html
Đăng ngày 9-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share