Bài viết của một học viên từ Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-10-2008] Ngày 19 tháng 10 năm 2008, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức nhóm tập công và một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ở Kumamoto.

2008-10-23-japan-sharing-01--ss.jpg
Nhóm Luyện Công

2008-10-23-japan-sharing-02--ss.jpg
Chia sẻ kinh nghiệm

Vào đúng 10 giờ sáng, các học viên tập trung để luyện công trong một công viên. Họ lập nhiều bảng trưng bày thông tin ở điểm luyện công và truyền phát tài liệu.

Sau khi tập công, các học viên đã tổ chức một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Họ đã chia sẻ những hiểu biết nhận thức của họ về Pháp; cách nào họ đã vượt qua những khó khăn trong tu luyện, và khuyến khích các học viên mới học Pháp tốt.

Hội thảo kết thúc lúc 3 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/24/188393.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/10/29/101847.html
Đăng ngày 30-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share