[MINH HUỆ 14-10-2008] Mẹ tôi bị một bệnh nơi một chân của bà trong nhiều năm. Trong một cơ hội, mẹ tôi đi đến nhà con gái bà để xem băng thâu hình buổi trình diễn của Thần Nghệ. Cùng đêm đó, bà có một giấc mơ rất rõ rệt. Bà nhìn thấy một người đặt một vài thứ đồ lên cái phần chân bị đau của bà. Cái ‘đồ’ đó lớn bằng một hột đậu và xem như làm bằng bột bắp. Sau đó bà thức giấc và nói, “Đó là vị Thầy của Đại Pháp đã chữa trị bệnh cho tôi.” Sáng hôm sau mẹ tôi quả thật có thể bước đi và chân bà không còn bị đau nữa. Bà cụ này đã hơn 80 tuổi, quá vui mừng đến đỗi nước mắt chảy dài trên má bà. Bà nói trong khi khóc, “Tôi đã mang bệnh này hơn 50 năm. Không có gì và không ai có thể chữa trị cho nó. Nhưng sau khi nhìn xem buổi trình diễn của Đại Pháp, tôi đã được hết bệnh một cách mầu nhiệm. Nếu tôi được gặp Sư phụ Lý, tôi sẽ mua một món đồ ăn ngon cho Ông.”

Từ đó bà nói với mọi người mà bà gặp, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Chân Thiện Nhẫn tốt! Đó là Đại Pháp đã trị cho tôi một bệnh kinh niên dài lâu nơi chân tôi. Cám ơn Sư phụ Lý. Cám ơn. Cám ơn Ông!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/14/187708.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/10/26/101763.html
Đăng ngày 4-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share