Bài viết của Liu Wenhsin

[MINH HUỆ 03-03-2008] Ðoàn Nghệ thuật Thần vận trình diễn thành công bốn Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Đài Nam vào ngày 2 tháng 3.


Cô Wu Chiani, giáo viên Anh ngữ


Anh Huang

Cô Wu Chiani, một giáo viên Anh ngữ tại trường tiểu học, tham dự vì một người bạn giới thiệu chương trình này cho cô. Cô ta nói “Tôi rất thích văn hoá Trung Hoa. Tôi đi Trung Quốc mùa đông năm ngoái và xem một số chương trình văn nghệ tại Hàng Châu. Tôi thấy rất may mắn được tham dự chương trình này tại Ðài loan. So với các chương trình mà tôi xem tại Trung Quốc, thì Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của Ðoàn Nghệ thuật Thần vận rất khác biệt và hay hơn rất nhiều về các mục như múa, vũ phục và âm nhạc”.

Cô Wu nói rằng điều mà làm cho chưong trình này đặc sắc là nó phổ truyền thánh tính cho các đấng giác ngộ. Sự phối hợp của múa vũ và âm nhạc rất độc đáo, cô ta nói.

Anh Huang là một nhân viên trong chính phủ. Anh ta thích màn múa đầu tiên, mà mô tả hàng ngàn Phật đà và Thần đến thế gian để cứu độ loài người. Anh Huang cũng rất xúc động bởi màn múa “The Power of Awareness”. Anh ta nói “Các đệ tử Pháp Luân Công đã gánh chịu rất nhiều đau khổ vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng mọi người nên chú trọng đến vấn đề này. Toàn bộ chương trình đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Tôi hy vọng càng nhiều người đến tham dự để thưởng thức chương trình này”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/3/173588.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/3/8/95149.html

Đăng ngày 04-04-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share