[Minh huệ] Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2002, hơn 500 đệ tử Pháp Luân Công biểu tình ôn hòa chung quanh Khách sạn Intercontinental ở Houston, Texas nơi mà lãnh tụ Trung quốc đang tạm trú. Những bộ y phục màu vàng và những bích chương, biểu ngữ được trưng bày khắp nơi chung quanh khách sạn.


Một Pháp Luân xuất hiện trong tấm hình được chụp ở West Loop South, phía Ðông của Khách sạn Intercontinental

Các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp biểu tình khắp nơi chung quanh khách sạn

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/24/38594.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/10/25/28005.html.

Dịch ngày 25-10-2002; đăng ngày 30-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share