Hỡi quan tòa trong phiên xử ở Hương cảng: Làm ơn “Hãy chiến đấu như một dũng sĩ” cho công lý được thực thi ở Hương cảng!

Viết bởi Phi Minh

[Minh Huệ] Phiên tòa xử 16 đệ tử Pháp Luân Công của chính quyền Hương cảng được mọi người xem như là “vụ án chính trị”. Nhân loại đang lo ngại cho hoàn cảnh hiện tại và tương lai của Hương cảng về cái gọi là chính sách “Một quốc gia, Hai thể chế”. Trong khi bạo quyền Giang Trạch Dân áp dụng chính sách vô nhân đạo với các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc, thì vụ án chính trị đang diễn ra ở Hương cảng chính là một vị phạm trầm trọng nguyên tắc cơ bản của “luật pháp là để bảo vệ công lý”. Hãy nghĩ về điều này: nếu một tên đồ tể đã lạm dụng quyền hạn của mình để sát hại một người vô tội, rồi gia đình nạn nhân dùng thái độ ôn hòa để đòi hỏi công lý và kết quả là tất cả mọi người trong gia đình nạn nhân bị kết tội. Vậy thì thử hỏi muốn tìm ra công lý, luật pháp nên điều tra việc gia đình nạn nhân có hoàn toàn ôn hòa trong việc đòi hỏi công lý, hay luật pháp nên điều tra rõ ràng vụ án mạng và bắt tên đố tể người đã vi phạm luật pháp phải gánh chịu tất cả trách nhiệm?

Thậm chí quan tòa trong phiên xử này công khai nghiêng về phía công tố đoàn, và chỉ trích luật sư biện hộ một cánh xấc xược. Kỳ quái thay! Quan toà thậm chí còn hét luật sư biện hộ là “Hãy chiến đấu như là một dũng sĩ!”.

Ở đây tôi muốn nói về câu hỏi đầy vẻ thách thức, kiêu ngạo của quan tòa “Thưa quan tòa, có thật sự là ông “Chiến đấu như một dũng sĩ” không?”

Tên độc tài từ Lục địa Trung quốc hiện nay đang giương móng vuốt, dùng áp lực để triệt hạ chính sách “Một quốc gia, Hai thể chế” đang hiện hành ở Hương cảng, với một nỗ lực là để áp chế quyền hành pháp của Hương cảng. Trực diện với vấn đề này, tôi hy vọng rằng quan tòa trong phiên xử này và tất cả các cấp chính quyền ở Hương cảng tự hỏi rằng “Ta có đủ dũng cảm để chống lại áp lực từ chế độ độc tài đó không? Ta có đủ dũng cảm để bảo vệ quyền hành pháp cho Hương cảng không? Ta có đủ dũng cảm để thực thi đúng nghĩa của chính sách “Một quốc gia, Hai thể chế” cho Hương cảng không?”

Hỡi chính quyền Hương cảng: hãy lắng nghe tiếng nói công lý của những xã hội tiến bộ!

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2002, Quốc hội Hoa kỳ đã đồng lòng nhất trí, với tỷ số 420-0, đã thông qua “Quyết nghị 188” với mục đích là sẽ khuyến khích chế độ độc tài Giang Trạch Dân tức khắc chấm dứt chính sách đàn áp các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và cũng như các chính sách khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công khác trên thế giới. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2002, chính phủ Anh quốc phát hành lấn thứ 11 bản báo cáo, hai năm mỗi lần, về sự phát triển của Hương cảng. Trong bản báo cáo này, chính phủ Anh quốc tỏ ra rất quan tâm về việc chính quyền Hương cảng đã bắt đầu cấm đoán, đàn áp những cuộc biểu tình.

Bản báo cáo này nhấn mạnh vụ án đang xảy ra và chỉ rõ rằng sau khi cảnh sát Hương cảng bắt giam 16 đệ tử Pháp Luân Công với tội trạng là “ngăn cản” [ngăn cản lưu thông]; khôi hài thay, sau đó chính phủ Hương cảng đã đào cái lối đi bộ đó, ngay cái chỗ mà họ đã kết tội các đệ tử Pháp Luân Công là đã choán hết, làm cản trở lưu thông.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh quốc, Mr. Jack Straw phát biểu rằng “Những quyền căn bản và tự do của dân Hương cảng đã được ghi rõ trong bản Tuyên ngôn Chung và trong bản Luật Căn bản phải được tiếp tục tôn trọng” “Tự do hội họp và tự do ngôn luận cũng phải được hoàn toàn tôn trọng”.

Tại Thụy sĩ, phân hôị của Tổ chức Thiên chúa giáo Hoà bình Quốc tế, Pax Christi, (Bình an của Chúa) kêu gọi chính phủ Hương cảng chấm dứt những hành động cấm đoán, bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công.

Hỡi các cấp chính quyền Hương cảng: làm ơn “HÃY DŨNG CẢM!” như các cấp chính quyền khác trong những xã hội tiến bộ.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/8/7/34438.html.
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/8/13/25167.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 14-8-2002, đăng ngày 17-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share