[MINH HUỆ 29-4-2009] Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công trong 10 năm qua. Đã đến lúc phải hoàn toàn giải thể ĐCSTQ – một thế lực tà ác dã man đang tiêu diệt nhân tâm – và chấm dứt chính sách đàn áp Pháp Luân Công.

Vào ngày 25 tháng 4, 1999, khi Pháp Luân Công bắt đầu bị ĐCSTQ áp bức, hơn mười ngàn đệ tử Pháp Luân Công đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với Văn phòng thỉnh nguyện Quốc gia. Họ chỉ có ba điều yêu cầu đơn giản: trả tự do cho các đệ tử Pháp Luân Công đã bị bắt tại Thiên Tân, cho phép các đệ tử được tu luyện Pháp Luân Công tự do, và cho phép các đệ tử phát hành sách Pháp Luân Công. Vào hôm đó, qua những cuộc nói chuyện thân mật giữa các đệ tử Pháp Luân Công và nhân viên chính phủ tại Hội đồng nhà nước, và với sự ôn hoà và chính tín kiên định của các đệ tử Pháp Luân Công đang đứng bên ngoài Trung Nam Hải (trụ sở của chính quyền trung ương), âm mưu đàn áp của Giang Trạch Dân và La Cán đã bị tan rã.

Tuy nhiên, đối diện với những tấm lòng tốt và sự thuần chính hiếm gặp và thực tế rõ ràng rằng các đệ tử Pháp Luân Công đã thể hiện là Chân Thiện Nhẫn là tốt và Pháp Luân Đại Pháp là tốt, người đứng đầu của chế độ Cộng sản càng trở nên ganh ghét và sợ hãi hơn. Và vì thế, sau ba tháng gài bẫy và với những lời vu khống trắng trợn, ông ta đã phát động toàn lực chính sách đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7, 1999, dưới khẩu hiệu “bảo vệ quyền lực quốc gia”.

Đến hôm nay, chính sách đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài đúng 10 năm, trong thời gian này chế độ Cộng sản đã thực thi chính sách tiêu diệt các đệ tử Pháp Luân Công dưới sự chứng kiến của các chư Thần. Mỗi và từng ngày, từng món nợ máu mà chế độ đã gây ra cho Pháp Luân Công là đang được ghi lại, và hiệu ứng hủy diệt của ĐCSTQ đối với đạo đức nhân loại thì không thể kể xiết. Số người bị chế độ Cộng sản hủy diệt bằng những lời dối trá và hành động kiểu khủng bố là đáng kinh ngạc. Trong tương lai không xa, thiên đường sẽ làm cho mọi người thấy rõ ràng rằng ĐCSTQ là một thực thể tà ác ma quỷ đang hủy diệt toàn bộ nhân loại, và những sinh mệnh bị giết hại trong tay nó không chỉ là 80 triệu người Trung quốc và vài ngàn đệ tử Pháp Luân Công. Bản chất tà ác của ĐCSTQ quyết định rằng nếu nó còn sống, nó sẽ tiếp tục hủy diệt các sinh mạng.
Hôm nay, đã đến lúc phải hoàn toàn giải thể tà ác ma quỷ – ĐCSTQ — và hoàn toàn chấm dứt cuộc đàn áp. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ tự tìm biết sự thật và thấy rỏ thực tế, cùng chung vai sát cánh, tạo thành một sức mạnh công lý vĩ đại, và hạ ĐCSTQ xuống để nó phải nhận sự trừng phạt công bằng cuối cùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/29/200005.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/1/106984.html
Đăng ngày 04-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên gốc.

Share