Tin ảnh từ Hồng Kông:
Cảnh sát bạo hành bắt những học viên
Pháp Luân Công đang tuyệt thực
* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/7/12/24045p.html

Share