Sự suy vong của ĐCSTQ tà ác là điều mà chư thần đã định đoạt, vậy nên chư vị đừng để ‎ý đến bất cứ thứ gì của nó. Sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh.

L‎ý Hồng Chí
24 tháng 12, 2008
———————————————————————————————————————————-

[MINH HUỆ 24-12-2008] Gần đây, cái gọi là “Hiến chương 2008” đã được tuyên truyền rùm beng. Có dấu hiệu của bàn tay lén lút nhưng có thể nhận thấy của ĐCSTQ đằng sau sự kiện này. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đệ tử Đại Pháp, trong và ngoài Trung Quốc không chú ‎ý đến vấn đề này. Nếu chư vị có những chấp trước như là tìm kiếm mưu đồ chính trị, hãy loại bỏ chúng và giữ vững l‎ý trí và sự sáng suốt.

Chúng ta là người tu luyện, không tham gia vào chính trị trong bất kỳ hoàn cảnh nào, càng không thể để bản thân bị thao túng bởi ĐCSTQ. Đệ tử Đại Pháp truyền Cửu bình là để cứu người và thực hiện thệ ước tiền sử. Để có thể kịp thời cứu độ nhiều người hơn nữa, chúng ta cần tập trung năng lực và nắm lấy thời gian mà giảng chân tượng và truyền rộng cửu bình. Cửu bình có thể giúp chúng sinh về cơ bản thấy được bộ mặt thật của ĐCSTQ tà ác, dứt bỏ những ảo tưởng về ĐCSTQ, và nhờ đó mà tăng thêm cơ duyên được cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/24/192217.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/24/103255.html
Đăng ngày 28-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share