[MINH HUỆ 24-11-2008] Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mang sứ mệnh lịch sử rất lớn; tại thời khắc lịch sử cấp bách cứu độ chúng sinh hiện nay, tuyệt đại đa số các bạn đồng tu đều đang nỗ lực hết sức thiết thực làm ba việc học Pháp, chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng do Sư phụ dẫn dạy, hoàn tất sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tuy nhiên, cũng có một số học viên học Pháp không sâu, khi bị tâm chấp trước lôi kéo, bị lừa dối bởi giả dối của những kẻ tà ngộ loạn Pháp, mà đang lãng phí thời gian quý giá, với lý trí không thanh tỉnh mà làm một số việc hoàn toàn không phù hợp với Đại Pháp.

Ví dụ, kẻ loạn Pháp thường hay truyền bá kinh văn giả, loan truyền những đồn đại, thậm chí truyền bá những thứ download (tải xuống) từ những website của tà ác. Ở các nơi vùng Liêu Ninh, còn có một số kẻ loạn Pháp lấy danh nghĩa trao đổi lập quỹ mà lừa phỉnh bạc tiền; không chỉ lừa tiền của học viên, mà còn mê hoặc học viên để lừa phỉnh tiền của người cao tuổi ở gia đình học viên. Những kẻ loạn Pháp lấy việc thu quỹ để lừa tiền, thông thường bóp méo lời thuyết; nhưng dẫu họ đã từng làm trạm trưởng của trạm phụ đạo nào đi nữa, là giáo sư trường học nào đi nữa, dẫu họ có thể diễn nói thế nào đi nữa, dẫu họ chế tác ra loại lý cớ nào đi nữa, thì họ đều là đang làm những việc phá hoại Đại Pháp, huỷ diệt học viên và sinh mệnh.

Kẻ loạn Pháp thường chấp trước vào thiên nhĩ thiên mục và những điều thấy và nghe trong mộng, chấp trước vào tự ngã, quên rằng chỉ có Đại Pháp mới là căn bản. Một dải Liêu Ninh có một số học viên khi bị một số kẻ loạn Pháp cá biệt ấy mê hoặc, đã dập dầu lạy và phát nguyện nào đó với vương triều nhà Đường Đại Hắc Sơn. Có kẻ loạn Pháp đã yêu cầu học viên lễ bái tượng vua nhà Đường, cúng dường tượng vua Đường, lấy những lời lẽ kiểu như “kết duyên”, “trạng thái và hình thức tu luyện đặc thù”, và “phương pháp khác để chứng thực Pháp”, và đoạn chương thủ nghĩa và bóp méo Đại Pháp, để làm cái cớ cho tà ngộ và loạn Pháp của họ. Tu luyện Chính Pháp của đệ tử Đại Pháp chính là chiếu theo những dẫn dạy của Sư phụ mà làm tốt ba việc học Pháp, chứng thực Pháp và giảng chân tướng. Kẻ loạn Pháp không nhận theo ngay cả giảng Pháp được Sư phụ công bố chính thức, mà còn nói rằng “ngộ rất cao” là sao? Chư vị đang tu theo ai? Muốn “tu” đến nơi nào? Tất cả những cái cớ của kẻ loạn Pháp bất quá chỉ là quảng cáo cho tự ngã, là những lời giả dối tự dối mình dối người; những học viên nào bị những kẻ loạn Pháp làm mê hoặc cũng là do vì bị tâm sợ hãi, cái tình của con người và tâm hữu cầu lôi kéo, là biểu hiện của tâm bất chính.

Mong rằng những học viên bị lầm đường vì những kẻ loạn Pháp biết dừng ngựa trước vực thẳm, nhanh chóng quay lại tu luyện trong Chính Pháp, bù đắp tổn thất đã tạo thành. Cũng đề nghị bạn đồng tu các nơi ở Trung Quốc hãy lấy Pháp làm thầy, nghiêm túc ức chế lời nói và hành vi của kẻ loạn Pháp, đi thật ngay chính trên con đường tu luyện Chính Pháp của chúng ta.

23-11-2008


Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/11/25/102522.html

Dịch ngày 25-11-2008 từ bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/11/24/190384.html.

Đăng ngày 3-12-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

tà ngộ: ngộ theo đường tà (diễn trên chữ nghĩa); trong nhiều trường hợp là để nói về học viên Đại Pháp lạc sang phía tà ác.

Share