[MINH HUỆ  02 – 08 – 2012] Thành phố Carson thuộc hạt Los Angeles là một thành phố xinh đẹp nằm gần bờ biển phía nam California. Ngày 17 tháng 07, năm 2012, các quan chức thành phố đã mời các học viên Pháp Luân Công tới tham dự cuộc họp hội đồng thành phố. Sau khi nghe các chi tiết về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Hội đồng thành phố Carson đã thông qua nghị quyết dưới đây nhằm phản đối cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

NGHỊ QUYẾT SỐ 12-076

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ CARSON, CALIFORNIA, PHẢN ĐỐI CUỘC ĐÀN ÁP CÁC HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG Ở NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

 

Xét rằng, chế độ Trung Quốc bỏ tù hàng triệu tín độ Cơ đốc giáo, phật tử Tây Tạng, tín đồ Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công, những người ủng hộ dân chủ, người tổ chức lao động, luật sư, nhà báo, các nhà hoạt động môi trường, những người bất đồng chính kiến ​​chính trị, và các công dân vô tội khác trong các trại lao động nô lệ mà không thông qua xét xử; và

Xét rằng, các báo cáo chỉ ra việc chế độ Trung Quốc bán nội tạng thu hoạch bất hợp pháp từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công; và

Xét rằng, chế độ cộng sản Trung Quốc đã được trao vinh dự đăng cai Thế vận hội Olympic 2008 tại Bắc Kinh với quy định rằng quốc gia này sẽ cải thiện việc đối xử với các công dân Trung Quốc; và

Xét rằng, vi phạm nhân quyền được báo cáo tăng lên ở Trung Quốc kể từ khi vinh dự này được cấp; và

Xét rằng, chế độ Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng Tây Tạng và cố gắng xóa các nền văn hóa hoặc người Tây Tạng và người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ; và

Xét rằng, chính quyền Trung Quốc buộc phụ nữ phá thai, ngay cả khi đang trong ba tháng cuối của thai kỳ, để thực thi chính sách “mỗi gia đình chỉ có một con”; và

Xét rằng, chế độ Trung Quốc hỗ trợ các chế độ độc tài của Sudan, Miến Điện, Zimbabwe, và Bắc Triều Tiên trong việc duy trì tàn sát công dân của họ; và

Xét rằng, chế độ Trung Quốc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, và những người thực hành đức tin của họ ở những nhà thờ ngầm bị bắt, bỏ tù, đàn áp; và

Xét rằng, chính quyền Trung Quốc ngăn cấm tự do ngôn luận, kiểm soát nhân dân bằng kiểm duyệt thông tin cá nhân và công cộng trên Internet; và

Xét rằng, chế độ Trung Quốc ngăn cấm tự do báo chí và bỏ tù các nhà báo nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới; và

Xét rằng, vi phạm nhân quyền chống lại người dân Trung Quốc của chế độ cộng sản Trung Quốc cần phải kết thúc.

Do vậy, Hội đồng thành phố Carson quyết định phản đối cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại Cộng hòa nhân dân Trung Quốc.

ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA, PHÊ DUYỆT và ĐƯA VÀO THỰC THI ngày 17 tháng 07, năm 2012.

CHỨNG NHẬN:

Thị trưởng Jim Dear

Thư Ký Thành Phố Donesia L. Gause, CMC

PHÊ DUYỆT MẪU:

Luật sư Thành phố  Bang California, hạt Los Angeles, thành phố Carson

I, Tôi, Donesia L.Gause, Thư Ký thành phố Carson, California, xin xác nhận toàn bộ số thành viên của Hội đồng Thành Phố là năm người; và nghị quyết trên đây- nghị quyết số 12-076 là hợp lệ và theo quy tắc được thông qua bởi Hội đồng tại một phiên họp thường kỳ hợp lệ và đúng quy tắc được tổ chức vào ngày 17 tháng 07, năm 2012, đã được thông qua và thừa nhận bởi những phiếu bầu sau đây:

PHIẾU THUẬN: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG: Thị trưởng Dear, Ruiz-Raber, Santarina, Gipson và Davis-Holmes

PHIẾU CHỐNG: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG: Không

PHIẾU TRẮNG: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG: Không

VẮNG: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG: Không

Thư Ký Thành Phố Donesia L. Gause, CMC


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/2/261047.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/6/134821.html

Đăng ngày 13-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share