[MINH HUỆ 13-07-2012] Ngày 20 tháng 07 năm 2012 đánh dấu năm thứ 13 của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 07 năm 2012, Nghị sĩ Hoa Kỳ Russ Carnahan đã viết bức thư dưới đây để ủng hộ cuộc mít tinh của các học viên Pháp Luân Công ở phía trước điện Capitol Hoa Kỳ tại Washington DC:

Nghị sỹ Thượng viện Hoa Kỳ

Hạ Viện

Washington, D. C.

Ngày 12 tháng 07 năm 2012

Xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì tôi đã không thể có mặt tại buổi mít tinh ngày hôm nay để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đã kéo dài 13 năm của chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi ca ngợi sự kiên định của các bạn trong cuộc đấu tranh cho bình đẳng và công bằng.

Ở đây, tại Hoa Kỳ, các Nhà Lập quốc của chúng tôi đã có tầm nhìn xa và sự khéo léo khi đưa vào Hiến pháp những bảo vệ mạnh mẽ cho tự do cá nhân, đặc biệt là tôn giáo, ngôn luận, báo chí, hội họp, và kiến nghị. Các nhà hoạch định chính sách tiếp tục phấn đấu để xây dựng pháp luật của quốc gia chúng tôi dựa trên các quyền tự do cơ bản nhằm đảm bảo tiền đề đơn giản, nhưng sâu sắc rằng tất cả chúng ta được sinh ra là bình đẳng. Nước Mỹ ủng hộ Tuyên ngôn Nhân quyền sau chiến tranh thế giới thứ II với hy vọng thúc đẩy các giá trị này trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp bởi đức tin của họ là một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho tất cả chúng ta rằng cuộc đấu tranh cho các quyền phổ thông vẫn còn chưa kết thúc.

Trong thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc đã tham gia một cách có hệ thống vào các chính sách đàn áp, đe dọa, bỏ tù, tra tấn, và thậm chí cả giết người để ngăn chặn phong trào Pháp Luân Công. Tôi lấy làm buồn vì những sự tàn bạo này vẫn đang tiếp diễn.

Hoa Kỳ phải kiên định chống lại các chính sách vi phạm những nhân quyền bất khả xâm phạm của người dân Trung Quốc. Chúng ta phải bảo vệ các quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, tôn giáo, quyền tự do không sợ hãi, và các quyền tự do cơ bản khác được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền.

Tôi ngưỡng mộ những cống hiến không ngừng của các bạn để dành công lý cho Pháp Luân Công. Tôi cảm ơn các bạn đã tụ họp ở đây ngày hôm nay tại Capitol Hoa Kỳ để nói cho phần còn lại của thế giới về hoàn cảnh của các bạn. Mặc dù tôi không thể tham dự ngày hôm nay, xin các bạn hãy vui lòng biết rằng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do và các quyền cơ bản của các bạn.

Trân trọng,

Russ Carnaham

Nghị sỹ Quốc hội


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/13/260183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/19/134484.html

Đăng ngày 12-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share