[MINH HUỆ 15 – 07 – 2012] Ngày 10 tháng 07 năm 2012, Nghị sĩ Hoa Kỳ Sam Farr từ California đã ban hành tuyên bố sau đây tại Hạ viện để công nhận Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC.

Biên bản họp Quốc hội

Biên bản phiên họp Quốc hội thứ 112, Kỳ hai

Công nhận Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Hạ viện

Ngài Sam Farr

California

Thưa Chủ tịch, tôi xin đứng lên chào đón những người tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC.

Tôi chia sẻ với những cam kết cống hiến cho quyền tự do biểu đạt và biểu tình ôn hòa của Pháp Luân Công. Theo Tuyên ngôn chung về Nhân quyền, mỗi người đều có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, và chúng ta phải làm tất cả những gì mà chúng ta có thể để đảm bảo rằng các công dân ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận với các quyền cơ bản này.

Từ khi Pháp Luân Công được giới thiệu vào năm 1992, người ta ước tính rằng hàng triệu cá nhân đã bị thu hút bởi các nguyên lý chỉ đạo Chân, Thiện và Nhẫn. Những nguyên lý này là những nền tảng lâu dài của một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, khi chúng ta  kỷ niệm hơn 60 năm kể từ khi thông qua Tuyên ngôn chung về Nhân quyền, thật tức cười là những người có tín ngưỡng Pháp Luân Công lại bị bức hại và tra tấn. Tôi mong đến ngày các học viên Pháp Luân Công có thể tự do biểu đạt niềm tin của mình mà không sợ bị trả thù.

Thưa ngài Chủ tịch, hòa bình và công lý không chỉ là những giá trị, mà là những lời kêu gọi hành động mà chúng ta phải sống theo mỗi ngày. Tôi sẽ tiếp tục hành động ở đây tại Quốc hội để thúc đẩy hòa bình cho tất cả các cộng đồng bị đàn áp và cho một thế giới công bằng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/15/美国会议员法尔表彰法轮大法修炼心得交流会-260261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/20/134506.html

Đăng ngày: 4-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share