[MINH HUỆ 12-07-2012]  Ngày 20 tháng 07 năm 2012 đánh dấu năm thứ 13 của cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trước thềm sự kiện ngày 20 tháng 7, Nghị sĩ Hoa Kỳ Henry C. “Hank” Johnson, Jr đã viết lá thư dưới đây cho các học viên Pháp Luân Công ở Georgia và tất cả các nơi trên thế giới bày tỏ tình đoàn kết đối với các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại cuộc đàn áp.

Henry C. “Hank Johnson Jr, Nghị sỹ Quốc hội

Quốc hội Hoa Kỳ

Hạ viện

Washington, DC 20513-1004

Ngày 12 tháng 07 năm 2012

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp

8927 Shade Grove Court

Gaithersburg, MD 20877

Gửi các học viên Pháp Luân Công và các học viên ở Georgia và trên toàn thế giới:

Sắp đến lễ Mít tinh tại Điện Capitol của Hiệp hội Pháp Luân Công, tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết của tôi với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những người phải đối mặt với cuộc đàn áp tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tôi hy vọng sẽ đến thời khắc mà sự đau khổ của các học viên Pháp Luân Công và tất cả các dân tộc thiểu số bị đàn áp sẽ kết thúc. Tôi hy vọng sẽ đến thời khắc tự do tôn giáo trở thành một giá trị phổ quát và một quyền phổ quát.

Với những mục tiêu này trong tâm, tôi cam kết đảm bảo rằng nhân quyền vẫn là một vấn đề quan trọng trong mối quan hệ song phương then chốt giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tôi luôn mở rộng cửa với các bạn, và tôi mong được phụng sự và cộng tác với các bạn trong tương lai.

Trân trọng,

Henry C. “Hank” Johnson Jr.

Nghị sỹ Quốc hội

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/12/美国会议员约翰逊-我的门永远向法轮功学员敞开-260107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/13/134410.html

Đăng ngày: 26– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share