[MINH HUỆ 11 – 07 – 2012] Vào ngày 12 và ngày 13 tháng 07 năm 2012, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tập trung tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington DC để tổ chức một đại hội quần chúng quy mô lớn và một cuộc diễu hành, biểu tình phản đối cuộc đàn áp khốc liệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Dân biểu Mỹ Reid J. Ribble đã viết lá thư sau đây đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Wisconsin để ủng hộ cuộc biểu tình ở phía trước Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Quốc hội Hoa Kỳ

Hạ viện

11 tháng 06, năm 2012

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp WI

Kính gửi Thành viên Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Wisconsin,

Tôi viết thư cho các bạn nhằm hỗ trợ cuộc biểu tình của các bạn ở phía trước Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình này rất có ý nghĩa vì nhiều lý do. Có lẽ quan trọng nhất là biểu tượng mà bạn sẽ đạt được bằng cách tập hợp hàng ngàn người ủng hộ kiến nghị chính phủ nhằm hỗ trợ một sự nghiệp đã phải đối mặt với đàn áp ở một nơi khác. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi giữ vững vai trò của sự tự do ngôn luận, hội đồng, và kiến nghị, và Tòa nhà Quốc hội là một cơ sở tuyệt vời cho nguyên nhân của bạn.

Người Mỹ cám thấy vô lương tâm khi các cá nhân bị cấm thực hiện các quyền con người cơ bản nhất của họ. Tôi viết ngày hôm nay để hỗ trợ nỗ lực của các bạn để được thực hành tâm linh một cách tự do và hòa bình .

Các hệ thống độc tài thường viện đến các loại giới hạn được thực hiện chống lại Pháp Luân Đại Pháp khi họ cảm thấy đạo đức thẩm quyền của họ bị đe dọa. Phong trào quần chúng yên bình như của các bạn phải chịu đựng bạo lực, tước quyền công dân, và tra tấn tâm lý như là hậu quả của điều này.

Hãy biết rằng người dân Mỹ đứng cùng các bạn  trong việc tìm kiếm tự do từ cuộc đàn áp.

Trân trọng,

Reid J. Ribble

Thành viên của Quốc hội


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/11/美国国会议员里布尔声援法轮功反迫害-260088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/13/134411.html

Đăng ngày: 26– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share