Bài của một học viên ở Ma Cao

[MINH HUỆ 22-07-2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện ở một công viên bên ngoài văn phòng liên lạc Trung Quốc để tưởng niệm các học viên đã chết vì bị bức hại bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi đưa những thủ phạm chính trong cuộc bức hại ra công lý.

Các học viên ở Ma Cao tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện để tưởng nhớ các đồng tu ở Trung Quốc đã chết vì cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trong thời điểm quan trọng này, các học viên ở Ma Cao đã nhìn lại con đường mà họ đã đi hơn 13 năm qua. Trong khi môi trường ở Ma Cao tương đối thoáng hơn trước, cuộc bức hại trong một số vùng ở Trung Quốc vẫn còn tiếp diễn, và các học viên ở đó vẫn phải chịu đựng. Cuộc bức hại phải chấm dứt. Chỉ bằng cách giải thể ĐCSTQ, cuộc bức hại mới có thể chấm dứt, và cùng lúc đó, những thủ phạm chính là Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang phải bị đưa ra công lý.

_____________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/22/澳门学员烛光夜悼反迫害(图)-260588.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/23/134584.html

Đăng ngày:  10 -8 – 2012; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share