[MINH HUỆ 09 – 07 – 2012] Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ ở Sydney đã tổ chức một hoạt động “Vạn Lý Trường Thành” trên đại lộ Victoria ở Chatwood vào ngày 07 tháng 07, năm 2012, để truyền bá nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Nhiều công dân địa phương và khách du lịch đã nói chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện, thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Nhiều người Trung Quốc cũng ghé lại. Họ đã chụp ảnh với các học viên và nhận các tài liệu thông tin.

 “Vạn Lý Trường Thành Sự thật” 

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện

Một cựu giáo sư Đại học Giao thông Thượng Hải nói với các học viên rằng nhiều người Trung Quốc nhầm lẫn khái niệm Trung Quốc với khái niệm về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói rằng ông nhận định rằng ĐCSTQ là chế độ phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Ông và gia đình của ông đã bị tra tấn bởi ĐCSTQ trong thời Cách mạng Văn hóa.

Người dân Trung Quốc nói chuyện với một học viên

Deming là 1 người Úc gốc Trung đã lớn lên ở Trung Quốc. Ông nói,“Tất cả mọi người trên thế giới đang tìm kiếm các giá trị phổ quát về hòa bình, tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền. Tôi đã nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nó thật lố bịch. Người Trung Quốc có truyền thống kính trọng Phật và trời, nhưng ĐCSTQ đã hủy hoại những truyền thống này và đàn áp những người có niềm tin tâm linh. Câu chuyện của ĐCSTQ sẽ không có một kết thúc có hậu đâu.” 

Ông Ding đến từ Hồng Kông. Ông nói ông đã trốn thoát đến Úc, khi ĐCSTQ bắt đầu quản Hồng Kông. “Tôi đến Úc vì tự do. Tôi cố gắng tránh những người cộng sản.” Ông Ding đã đến nhiều nơi trên thế giới, và ông nói rằng ông đã nhìn thấy hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi. “Trời phạt ĐCSTQ vì đàn áp Pháp Luân Công. Tôi ủng hộ xu hướng thoái Đảng”, ông nói.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/9/悉尼真相长城反迫害-华人支持(图)-260008.html

Bản tiếng Anh:  http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/14/134422.html

Đăng ngày 28-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share