Viết bởi Thái Cúc

[MINH HUỆ  23-07-2012] Hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm các đồng tu đã chết trong cuộc bức hại do Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. Buổi thắp nến được tiến hành vào lúc trời sẩm tối trước Toà lãnh sự Trung Quốc tại New York ngày 20 tháng 07 năm 2012. Họ kêu gọi những người có lòng hảo tâm tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và cùng chung tay ngăn chặn cuộc bức hại phi nhân tính lên Pháp Luân Công đã diễn ra suốt 13 năm qua.

Trời mưa lâm thâm như muốn nói rằng đến cả ông trời cũng bùi ngùi trước cảnh học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu sự bất công khủng khiếp nhất mọi thời đại, bùi ngùi trước cảnh người thế gian đáng quý bị ĐCSTQ lừa dối và đánh mất cơ hội trân quý để biết sự thật về Pháp Luân Công. Các học viên tin rằng đến ông trời cũng phải cảm động trước cảnh hàng vạn học viên Pháp Luân Công đang vừa cống hiến to lớn cho xã hội vừa kiên định với đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/22/七二零纽约学员中领馆前烛光守夜-正信永存(图)-260586.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/23/134583.html

Đăng ngày:  10 -8 – 2012; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share