[MINH HUỆ 12-07-2012] Ngày 20 tháng 07 năm 2012 đánh dấu năm thứ 13 của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào đêm trước ngày 20 tháng 07, Nghị sỹ Hoa Kỳ Michael G. Grimm từ New York đã viết bức thư sau cho các học viên Pháp Luân Công, thể hiện tình đoàn kết với các cuộc phản đối ôn hòa chống lại cuộc bức hại.

Ông Michael G. Grimm, Nghị sỹ Quốc hội

Quốc hội Hoa Kỳ

Hạ viện, Washington, DC 20515-3213

Ngày 12 tháng 07 năm 2012

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp
8927 Shade Grove Court
Gaithersburg, MD 20877

Gửi các học viên Pháp Luân Công

Tôi gửi bức thư này với sự ủng hộ và động viên to lớn tới các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Trung tâm mua sắm ngày hôm nay. Người dân thuộc quận 13 của New York chào mừng sự đa dạng tôn giáo và khen ngợi những cá nhân đã cống hiến bản thân để chia sẻ những món quà tinh thần và kỹ năng của họ với cộng đồng của mình. Pháp Luân Công đã thúc đẩy việc tu luyện cá nhân cả về tâm, thân, và tinh thần, đó là một khía cạnh quan trọng của văn hóa Trung Quốc.

Từ năm 1992, Pháp Luân Công đã là một phần của văn hóa Trung Quốc cũng như là một môn tu luyện quan trọng trong cộng đồng Hoa Kỳ. Với sự kết hợp của bài tĩnh công và các bài động công chậm rãi, Pháp Luân Công thúc đẩy tinh thần thuần khiết và nhận thức tâm linh. Các học viên được kết nối bởi Chân, Thiện, và Nhẫn, vốn là những giá trị chứa đựng tất cả.

Quyền tự do tinh thần và tôn giáo vốn luôn được công nhận. Phong trào Pháp Luân Công có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta rằng việc bức hại các tôn giáo còn tồn tại. Những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm giúp người dân đạt được tâm linh và giác ngộ thông qua môn tập này được đánh giá cao. Những phương pháp ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, trong nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân và giải thoát họ khỏi hận thù, là một tấm gương của lòng vị tha được bảo trì bởi Phật gia.

Tôi xin ca ngợi các bạn vì đã nỗ lực không chỉ để có được một sức khỏe và lối sống lành mạnh, mà còn vì quyền tự do. Tôi rất vinh dự được đứng về phía các bạn ủng hộ quyền thực hành tín ngưỡng và tâm linh của tất cả mọi người.

Thân ái
Michael G. Grimm
Nghị sỹ Quốc hội


________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/12/美国会议员格里姆-真善忍是所有人秉持的价值观-260108.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/13/134409.html
Đăng ngày 24-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share