Bài viết của một học viên ở St Louis

[MINH HUỆ  22-07-2012] Vào ngày 20 tháng 07 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Kiener Plaza, trung tâm St. Louis để kêu gọi sự quan tâm tới cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các tấm biểu ngữ và băng rôn được chăng ra nhằm giúp người qua đường hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Vào ngày 20 năm 07 năm 1999, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu một cuộc đàn áp chưa từng thấy lên các học viên Pháp Luân Công. Trong suốt 13 năm qua, các học viên đã liên tục phản bức hại một cách ôn hoà và vạch trần các tội ác của ĐCSTQ.

Tiến sĩ Cảnh Táp vạch trần sự bức hại của ĐCSTQ bằng trải nghiệm cá nhân của mình

Trong cuộc mít tinh, tiến sĩ Cảnh Táp đã kể lại sự thống khổ của ông và vợ mình đã trải qua trong cuộc bức hại này. Vợ ông, bà Quản Qua, đã bị bắt vì tập Pháp Luân Công vào năm 2001. Hai năm sau, bà đã bị tra tấn đến chết trong trại lao động Thập Bát Lý Hà tại Hà Nam. Ông Cảnh cũng bị bắt giam vài lần và cũng bị tra tấn. Những cai ngục đã làm rụng gần hết hàm răng của ông trong lúc bức thực.

Tại cuộc mít tinh, một học viên đọc những lá thư ủng hộ của hai thành viên trong Quốc hội, ông Russ Carnahan và ông Todd Akin. Các lá thư của họ lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc vi phạm nhân quyền và ca ngợi những nỗ lực hòa bình trong việc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/美国圣路易学员七二零集会反迫害(图)-260510.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/22/134558.html

Đăng ngày: 2-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share