Bài của một học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 27 – 04 – 2012] Ngày 25 tháng 04 năm 2012, kỷ niệm 13 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 của Pháp Luân Công, các ủy viên Hội đồng lập pháp bang New York đã tổ chức một cuộc họp báo tại Albany để tuyên bố kế hoạc hành động chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của họ.

Các ủy viên Hội đồng lập pháp Eric A. Stevenson (đầu tiên bên trái, hàng thứ hai), Mark Johns (thứ hai bên trái, hàng thứ hai), Joel M. Miller (thứ hai bên phải, hàng thứ hai), và Michael Fitzpatrick (thứ nhất bên phải, hàng thứ hai) đã tổ chức một cuộc họp báo ở Albany vào ngày 25 tháng 04, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công hơn 13 năm qua của chính quyền Trung Quốc và thúc giục mạnh mẽ Trung Quốc chấm dứt ngay cuộc bức hại. Bà Trương Liên Anh (đầu tiên bên phải) kể về việc bức hại mà bà đã trải qua khi còn ở Trung Quốc.

Cuộc họp báo được đồng kêu gọi bởi các ủy viên Eric A. Stevenson và Mark Johns. Các ủy viên Joel M. Moller và Michael Fitzpatrick đến tham dự hội thảo. Họ lên kế hoạch gửi thông điệp tới Tổng thống và ban quản lý ở từng bang, đề xuất hành động giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Bốn ủy viên đã khen ngợi những cống hiến của Pháp Luân Công và người sáng lập, ông Lý Hồng Chí, trong thông cáo báo chí của họ, và nhấn mạnh những bằng khen mà Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên khắp thế giới đã trao tặng cho Pháp Luân Công.

Ủy viên Hội đồng lập pháp Eric A. Stevenson

Ủy viên Hội đồng lập pháp Eric A. Stevenson nói các ủy viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đã ngồi cùng với nhau trong cuộc họp báo này. Điều này rõ ràng cho thấy rằng việc chấm dứt cuộc bức hại này không chỉ là một chủ đề chính trị, mà còn là một vấn đề nhân quyền và nhân tính có liên quan tới tất cả mọi người.“Chúng tôi tập trung cùng nhau để đồng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Công.“ ông Stevenson nói rằng việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì những bài tập ôn hòa và vì tuân theo Chân, Thiện và Nhẫn hơn 13 năm qua, là không thể dung thứ. “Cuộc bức hại phải chấm dứt. Chúng tôi yêu cầu đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt ngay cuộc bức hại”. Ông Stevevs và các đồng nghiệp của ông thúc giục mạnh mẽ chính phủ Hoa Kỳ và tổng thống Obama ngăn chặn những gì mà chế độ ĐCSTQ đang làm. Ông hy vọng rằng ngày 25 tháng 04 sẽ trở thành ngày mà cuộc bức hại kết thúc. Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng tự do sẽ chiến thắng.

Ủy viên Hội đồng lập pháp Mark Johns

Ủy viên Hội đồng lập pháp Mark Johns nói bảng trưng bày miêu tả rõ ràng cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công của chế độ đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong đó có việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Bảng trưng bày thể hiện chỉ một phần nhỏ của cuộc bức hại.“Tội ác này phải dừng lại! Nếu chúng ta bỏ qua nó, thì người tiếp theo mà nội tạng bị mổ cướp có thể là bạn hoặc là tôi. Chúng ta, mỗi từng bang trong 50 bang, mỗi từng cơ quan lập pháp trong số các cơ quan lập pháp, phải gửi một thông điệp đến chính phủ hiện thời—hãy lên tiếng bảo vệ những người dân ở Trung Quốc đang tập Pháp Luân Đại Pháp, ủy viên Johns tuyên bố.

Ủy viên Hội đồng lập pháp Joe Miller

Ủy viên Hội đồng lập pháp Joe Miller cho rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không bỏ qua các vấn đề nhân quyền quan trọng và việc đàn áp tàn bạo những người dân Trung Quốc vô tội vì quan hệ đối tác kinh doanh với Trung Quốc của mình. Các ủy viên có mặt chỉ là một vài trong số nhiều ủy viên phản đối cuộc bức hại. Tất cả họ đều muốn chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn cuộc đàn áp của ĐCSTQ.“Chúng ta cần phải nói với Tổng thống của chúng ta rằng chúng ta sẽ không giao dịch với một quốc gia ngược đãi những công dân của mình”.

Ủy viên Hội đồng lập pháp Michael Fitzpatrick

Ủy viên Hội đồng lập pháp Michael Fitzpatrick nói ông vinh dự được đứng cùng với những người theo đuổi tự do và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Chúng tôi thúc giục mạnh mẽ tất cả các chính phủ và cơ quan lập pháp của 50 bang kêu gọi tổng thống Obama lên tiếng thể hiện sự quan ngại và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

Hơn 70 học viên Pháp Luân Công đã tham gia họp báo. Bà Trương Liên Anh kể lại chi tiết các hình thức tra tấn tàn bạo mà bà đã trải qua trong bảy năm bị giam giữ ở Trung Quốc, bao gồm cả việc bị tiêm các loại thuốc không rõ ràng, bị cấm ngủ, và bị kéo tay chân ra bốn hướng. Bác sĩ Vương Văn Di đã có một bài phát biểu về tội ác kinh hoàng mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống được thực hiện bởi chế độ của Giang. Ông Zenon Dolnyckyj, một trong 36 học viên Pháp Luân Công người Tây phương đã giương một biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên quảng trường Thiên An Môn năm 2001 đã chia sẻ những suy nghĩ của ông về lý do vì sao vấn đề Pháp Luân Công lại là vấn đề then chốt ở Trung Quốc.

Ủy viên Hội đồng lập pháp Stevenson đã dẫn các học viên Pháp Luân Công thăm quan Phòng hội đồng lập pháp sau cuộc họp báo.

Phòng hội đồng lập pháp bang New York


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/27/纽约州两党议员同呼停止迫害法轮功-256292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/1/133015.html

Đăng ngày 2-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share