[MINH HUỆ 09 – 05 – 2012] Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 13 sắp tới và kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Thượng nghị viện và Đại hội đồng lập pháp đã cùng nhau thông qua một nghị quyết lập pháp công nhận những đóng góp quan trọng của người sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp Sư phụ Lý Hồng Chí, lưu ý tầm quan trọng của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, công nhận Tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey, và ca ngợi các học viên vì sự tận tụy cống hiến của họ cho hệ thống tu luyện cao cấp này.

Bang New Jersey

Thượng viện và Đại hội đồng lập pháp

Văn phòng Nghị viện, Trenton, N.J.

Đồng Nghị quyết lập pháp

Bởi Thượng nghị sĩ Weinberg, ủy viên Hội đồng lập pháp Johnson, ủy viên Hội đồng lập pháp Vainieri Huttle, Thượng nghị sĩ Codey, ủy viên Hội đồng lập pháp Jasey và ủy viên Hội đồng lập pháp McKeon.

Xét rằng, Thượng viện và Đại hội đồng lập pháp của bang New Jersey vui mừng nhận thấy rằng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, 13 tháng 05 năm 2012, sẽ diễn ra trong Tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey; và

Xét rằng, trong Tháng Pháp Luân Đại Pháp, các học viên sẽ tổ chức các lớp học thiền và tập công miễn phí và biểu diễn ca múa nhạc và múa lân tại công viên Buchmuller của Secaucus vào ngày 12 tháng 05 năm 2012; và

Xét rằng, dưới sự hướng dẫn của người sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, môn tập Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cải thiện sức khỏe, tịnh hóa tâm hồn, thăng hoa tinh thần, và làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ của các môn đồ; và

Xét rằng, kể từ khi được truyền đến trường Đại học Rutgers vào năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp đã làm cảm động vô số công dân của New Jersey, và các cuộc hội thảo miễn phí, đã được tổ chức ở các thư viện ở khắp bang, các trung tâm cộng đồng, các trung tâm người cao tuổi, các trường đại học, các hội trợ sức khỏe, công viên, và Hiệp hội Y. M. C. A.s; và

Xét rằng, Nghị quyết lập pháp là phù hợp và thích hợp để ghi nhớ tầm quan trọng của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, 13 tháng 05 năm 2012, trong Tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey, và công nhận những cống hiến to lớn của người sáng lập, Sư Phụ Lý Hồng Chí; vì vậy, bây giờ đây,

Được quyết nghị bởi Thượng viện và Đại hội đồng lập pháp của bang New Jersey:

Rằng Nghị quyết lập pháp này công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và Tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey và khen ngợi các học viên vì sự cống hiến tận tụy cho môn tu luyện cao cấp này; và

Quyết nghị thêm, rằng một bản sao có công chứng của nghị quyết này sẽ được ký tên bởi Chủ tịch Thượng viện cùng Người phát ngôn của Đại hội đồng lập pháp và được chứng thực bởi Thư ký Thượng viện và Thư ký Đại hội đồng lập pháp.

Stephen M. Sweeney

Chủ tịch Thượng viện

Sheila Y.Oliver

Người phát ngôn của Đại hội đồng lập pháp

Kent M. Hicks

Thư ký Thượng viện

Dana M. Burley

Thư ký Đại Hội đồng lập pháp

_____________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/9/美国新泽西州参众两院表彰法轮大法-257031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/11/133248.html

Đăng ngày 26-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share