[MINH HUỆ 05 – 07 – 2012] Ngày 04 tháng 07 năm 2012, Nghị sĩ Quốc hội châu Âu người Italia, ông Cristiana Muscardini đã đặt các câu hỏi với Ủy ban châu Âu về quyền tự do tín ngưỡng của Pháp Luân Công.

Nội dung của chất vấn như sau:

Người Đại diện cấp cao phải nhận thức được vấn đề của Trung Quốc [Lưu ý của Ban biên tập: Đề cập đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)] đối với phong trào tâm linh Pháp Luân Công và việc khăng khăng áp đặt ý muốn của mình lên các quốc gia khác. Chẳng hạn, tuần này Tòa án tối cao Nga lên kế hoạch công bố một phán quyết cấm các ấn phẩm Pháp Luân Công. Không nghi ngờ gì nữa, việc đàn áp là vi phạm trắng trợn nhân quyền bất kể dưới hình thức biểu hiện như thế nào. Tự do tôn giáo và văn hóa là bất khả xâm phạm. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế, hoặc thậm chí loại bỏ, thì đó là một tội ác cần phải bị truy tố và lên án mạnh mẽ. Nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do đang diễn ra trên khắp thế giới, và đặc biệt là gây áp lực với Nga, tôi thông qua đây xin nêu các chất vấn này với Ủy ban:

1. Đã có biện pháp nào được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hoạt động của [các học viên] Pháp Luân Công hay chưa?
2. Những tổ chức quốc tế nào sẵn sàng đấu tranh bảo vệ tự do tôn giáo, trước các vụ thảm sát gần đây của các tín đồ Cơ đốc giáo ở Nigêria và Kenia?
3. Quý vị có sẵn sàng đưa ra yêu cầu tôn trọng quyền con người như một điều kiện khi ký kết hiệp định thương mại với nước ngoài, đặc biệt là với những ai không thể đảm bảo các quyền này không?
4. Làm sao có thể được chấp nhận việc các quốc gia như Nga, vốn vừa gia nhập WTO, lại vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn như vậy?

Chất vấn của Nghị sĩ Quốc Hội châu Âu người Italia Cristiana Muscardini:


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/5/意大利欧盟议员就法轮功问题质询欧洲委员会-259832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/8/134346.html

Đăng ngày: 16 – 7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share