[MINH HUỆ ] Trong một thời gian, nhiều đệ tử biểu lộ chấp trước nặng nề với Thế vận hội Bắc kinh, đã cho thế lực cũ chổ hở để lợi dụng. Điều này đã gây ra nhiều thiệt hại trong việc chứng thực Pháp, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Nếu các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không có chấp trước này, thì ĐCSTQ tà ác sẽ không thể nào dùng Thế vận hội để điểm tô cho chính nó được. Ngược lại, đúng ra là nó đã có thể sụp đổ. Nếu chúng ta không có chấp trước như thế, thì đảng tà ác sẽ không thể nào dùng cớ tổ chức Thế vận hội để tăng cường bức hại các đệ tử Đại Phap1, và sẽ không có nhiều đệ tử bị bắt bớ như thế. Chấp trước nặng nề này đã can nhiễu các đệ tử Đại Pháp, gây ra nhiều thiệt hại, và can nhiễu với nhân loại trên thế giới muốn biết sự thật.

Chúng ta đã tu luyện trong thời Chánh Pháp trong nhiều năm qua. Trong những năm ấy, có nhiều sự kiện đã xảy ra, nhiều đệ tử đã trở nên chấp trước với chúng bằng ý niệm người thường, chỉ biết được sau khi đã xảy ra. Tuy nhiên, khi một sự kiện mới xảy ra, thì họ lại chấp trước nó bằng ý niệm người thường. Những bài học như thế đã liên tục xảy ra trong vòng chín năm qua. Sư phụ nhắc nhở chúng ta vào tháng Năm 2007,
“Chư vị đã trải qua nhiều khảo nghiệm và khổ ải để đạt đến như hôm nay. Bằng mọi cách, chư vị không nên để tâm và ý của chư vị động như ngọn cỏ, bị quấy động ngay khi ngọn gió chưa chạm đến” (Trong tiểu thuyết Nạn Hồng Thủy)

Các bạn đồng tu, chúng ta phải thật sự rút kinh nghiệm từ bài học này. Là những người tu luyện, chúng ta phải nhìn sự việc bằng chính niệm, không phải bằng ý niệm người thường.

Chúng ta hãy cùng nhau học Pháp nhiều hơn nữa, vứt bỏ những chấp trước như là nhìn ra ngoài chúng ta, và thật sự nhìn vào bên trong chúng ta để tu luyện và cứu độ nhân thế nhiều hơn, để chúng ta làm tròn sứ mạng quan trọng của chúng ta là “những đệ tử trong thời Chính Pháp”

Ngày 11-8-2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/12/183965.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/13/99784.html
Đăng ngày 13-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share