Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2012] Bà Tào Đan Quế, một học viên Pháp Luân Công, làm việc tại Sở Khoa học và Địa chấn thành phố Lan Châu, đã bị giam tại Trại tẩy não Cung Gia Loan khi bà 60 tuổi. Bà đã bị tra tấn dã man, cả về thể chất và tinh thần, khiến bà hoàn toàn mất khả năng lao động. Bà đã qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 2008.

Bà Tào sống ở đường Vị Nguyên, quận Thành Quan. Vào năm 2002, bà đã bị công an ở phân cục Đồn công an Vị Nguyên Lộ bắt và đưa đến Trại tẩy não Cao Lan Sơn ở quận Thành Quan. Vào nửa đêm, một viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) say rượu đã cố xông vào phòng của bà, khiến bà rất sợ hãi. Sau đó bà bị chuyển đến Trại tẩy não Cung Gia Loan ở Lan Châu để tiếp tục bị bức hại.

Bà Tào kiên định tin vào Đại Pháp và từ chối viết ba tuyên bố từ bỏ Đại Pháp. Viên chức ở Trại tẩy não Cung Gia Loan đã tra tấn bà bằng cách treo bà lên trong tám ngày đêm. Họ cũng dùng dùi cui điện đánh vào đầu, đá gãy ba cái răng của bà. Họ đã tra tấn bà trong tám ngày. Họ cấm bà ngủ và nhốt bà trong một phòng nhỏ để ép bà viết ba tuyên bố. Họ còn thuê viên chức Kim Vĩ để tra tấn bà, và không cho bà dùng nhà vệ sinh.

Kết quả của sự tra tấn vô nhân đạo này là bà Tào đã hoàn toàn mất khả năng điều khiển ở bàng quang và ruột, và không còn tự chăm sóc cho bản thân được nữa. Bà qua đời tại nhà vào ngày 19 tháng 11 năm 2008.

Trại tẩy não Cung Gia Loan ở tỉnh Cam Túc là một nơi tà ác, nơi nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn tàn bạo. Hơn một thập kỷ qua, đã có hơn 400 học viên đã bị tra tấn, nhiều người bị tàn tật, một số đã qua đời, trong đó có nhạc sỹ đàn tỳ bà Lưu Thục Phương ở Dàn nhạc Opera tỉnh Cam Túc, ông Tiền Thế Quang, một cựu kỹ sư có thâm niên ở Viện Khảo sát dầu mỏ, học viên Trịnh Phương Như ở Công ty Xây dựng tỉnh Cam Túc, Mao Á Bình, Triệu Dĩnh Triết và Trương Minh Hải ở Xưởng điện cơ Lan Châu. Hiện tại, học viên Nhạc Phổ Linh, Trần Kiếm Nho, Trương Lộ Thiện và Trương Tú Lệ đang bị giam tại đây.

Trại tẩy não Cung Gia Loan từng được đặt rất nhiều tên vào trước năm 2002: Trường Giáo dục Pháp luật thành phố Lan Châu, Trung tâm Giáo dục Pháp luật quận Thất Lý Hà thành phố Lan Châu, Trung tâm Giáo dục Pháp luật quận Thành Quan thành phố Lan Châu. Có một tòa nhà được xây dựng vào năm 2002 và ở dưới cổng có bảng hiệu: Trường Đảng CPC – Ủy ban thành phố Lan Châu. Bên trong thì lại có một bảng hiệu khác: Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thất Lý Hà, trong khi bảng hiệu khác lại ghi: Trung tâm Giáo dục Pháp luật quận Thành Quan. Có hai bảng hiệu bằng đồng vẫn ghi tên: Trường Giáo dục Pháp luật thành phố Lan Châu. Vào năm 2007, sau khi Trại lao động cưỡng bức Lan Châu được thành lập, ở cổng của nó được đề tên: Trại giáo dưỡng lao động thành phố Lan Châu, Trại cai nghiện thành phố Lan Châu và Trại phục hồi thành phố Lan Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/5/兰州地震局曹丹桂被洗脑班迫害含冤离世-256711.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/27/133642.html

Đăng ngày 1-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share