[MINH HUỆ 17-10-2007] Ái nhĩ lan: Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới sẽ đến Dublin vào ngày thứ Tư để cảnh tỉnh mọi người về sự tiếp tục chà đạp nhân quyền tại Trung Quốc trong khi chuẩn bị Thế vận hội cho năm tới.

Ngọn đuốc này, mà bắt đầu từ Athens vào tháng Tám, đang chạy qua hơn 150 thành phố tại 35 quốc gia trước khi chấm dứt tại Hồng kông vào tháng Tám năm tới.
Những hoạt động tại Dublin đã được tổ chức bởi Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (LMĐTKBPLC). Phát ngôn viên của Liên minh là, cựu Dân biểu Quốc hội Châu Âu Patricia McKenna, nói rằng Thế vận hội phải được dùng như là một cơ hội bắt buộc phải có sự thay đổi tại Trung Quốc.

“Nếu các lực sĩ Ái nhĩ lan, các chính trị gia hay các nhà danh dự đi Bắc Kinh để tham gia hay ủng hộ Thế vận hội mà không nói gì hay làm gì về những chà đạp của Trung Quốc để nâng cao tình trạng nhân quyền tại quốc gia này, thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận và hàm ý ủng hộ cho những chà đạp về nhân quyền đang xảy ra tại đây” , Cô ta nói.

Trung Quốc đã bị Tổ chức Ân xá Thế giới chỉ trích vì không nâng cao tình trạng nhân quyền, như họ đã hứa khi họ xin tổ chức Thế vận hội.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã được chỉ định rất rõ ràng bởi các nhà vận động nhân quyền trong những năm gần đây. Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm, đã bị cấm đoán tại Trung Quốc từ năm 1999 và các đệ tử Pháp Luân Công đã bị khủng bố, đưa đi các trại lao động và bị tra tấn đến chết trong nhiều trường hợp.

Những tin tức mới nhất còn cho biết rằng ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công.

Ngọn đuốc Nhân quyền tại Dublin được hổ trợ bởi các chính trị gia như Thượng nghị sĩ David Norris, Thượng nghị sĩ Joe O’Tơle và Fine Gael TD Simon Coveney. Buổi lễ sẽ bắt đầu tại Grafton Strêt lúc 1 giờ chiều và ngọn đuốc sẽ được chạy từ đường Grafton đến Toà đại sứ Trung Quốc tại Ballsbridge lúc 3 giờ chiều.

Tin tức từ: http://clearharmony.net/articles/200710/41652.html

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/17/164697.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/10/17/90571.html

Đăng ngày 12-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share