[MINH HUỆ 9-1-2008].

Luân Đôn, Anh quốc: Ngày 1-1-2008, các đệ tử Đại Pháp tổ chức diễu hành, và các chương trình nghệ thuật tạp kỹ, tham gia và lễ hội mừng xuân 2008:


Đoàn nghệ thuật đi qua trước toà nhà quốc hội Anh quốc


Trên các xe với hình đài sen, các đệ tử tập những bài công pháp thật nhẹ nhàng đẹp đẽ


Vũ điệu Trung Hoa cổ truyền dưới chân tháp Big Ben


Đoàn diễn đi trên các phố của Luân Đôn


Dân chúng Luân Đôn đón nhận những thiệp hình hoa sen mừng năm mới

Paris, Pháp: Ngày 1-1-2008, các đệ tử Đại Pháp tổ chức diễu hành và các chương trình nghệ thuật, tham gia cùng hội xuân 2008:


Rất đông người dân đang đón chờ xem biểu diễn mừng xuân từ trước khi đoàn diễn bắt đầu


Đoàn trống biểu diễn diễu hành


Các đệ tử Đại Pháp biểu diễn múa quạt.


Một số hình ảnh lễ hội


Đoàn nghệ thuật Thiên Quốc Âu Châu cùng đoàn diễn chúc mừng năm mới đến Sư phụ tôn kính


Đội nhạc Thiên Quốc Âu Châu cùng đoàn diễn lên thuyền biểu diễn

Philadelphia, Mỹ quốc:

 

Tư liệu: http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/4/169627.html, http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/3/169530.html, http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/3/169541.html, http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/3/169511.html, http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/3/169512.html

Share