[MINH HUỆ 21-042012] Tháng 05 năm 2012 đánh dấu 20 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Vào ngày 20 tháng 04 năm 2012, ông Walter Gray, Thị trưởng của thành phố Kelowna, đã công bố tháng 05 năm 2012 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Kelowna, tỉnh British Columbia, Canada. Dưới đây là toàn văn tuyên bố.

Thành phố Kelowna

Tuyên bố

Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 05 năm 2012

Xét rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn và đưa Nó vào cuộc sống hàng ngày của mình, và

Xét rằng Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy việc tu luyện về thân, tâm và tinh thần và được người dân thuộc mọi lứa tuổi và tôn giáo đón nhận, và

Xét rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng khắp Canada sẽ kỷ niệm với các cuộc diễu hành và múa truyền thống Trung Quốc và các tiết mục ca hát miễn phí cho công chúng, và

Vì vậy tôi, Walter Gray, với tư cách là Thị trưởng của thành phố Kelowna, bằng cách này tuyên bố tháng 05 năm 2012 là

Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Ở thành phố Kelowna, tỉnh British Columbia

Walter Gray

Thị trưởng

Ngày 20 tháng 04 năm 2012
_________________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/21/加拿大基隆拿市宣布法轮大法月-255965.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/4/22/132844.html#.T5SVeNnrfDy

Đăng ngày: 26-04-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share