2011-5-12-StCharlesProclamation_small.JPG

Thành phố St. Charles, Missouri

Tuyên bố

Xét rằng

Xét rằng: Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu môn tập vào tháng 5 năm 1992. Môn tập Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng trăm triệu người trên thế giới nâng cao sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức, cũng như nâng cao nhận thức của họ về cuộc sống, nhân loại và vũ trụ; và

Xét rằng: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri nhận thấy sự giảm bớt căng thẳng, cải thiện sức khỏe và thăng hoa tinh thần; và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện bởi nhiều công dân các ngành nghề ở mọi lứa tuổi ở Missouri; và

Xét rằng: Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các lớp học và tập luyện, được đảm nhận bởi các tình nguyện viên, mở rộng đối với công chúng và hoàn toàn miễn phí; và

Xét rằng: Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở Trung Quốc vì niềm tin của họ và cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một cuộc tấn công vào quyền cơ bản của con người và không thể được dung thứ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới; và

Bây giờ, vì vậy, tôi, Sally A. Faith, thị trưởng thành phố St. Charles, Missouri xin tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2011 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp – vinh danh Chân, Thiện, Nhẫn” ở thành phố St/ Charles.

Dưới sự chứng kiến, tôi tại đây ký tên và đóng dấu của thành phố St. Charles, Missouri, ấn định ngày hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2011.

Sall A. Faith
Thị trưởng
Thành phố St. Charles

Attest
City Clerk

Người làm chứng
Thư ký văn phòng Thành phố


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125115.html
Đăng ngày 03-06-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share