[MINH HUỆ 10-05-2011] Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 12 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, ông Sean Garballey, Nghị sỹ Hạ viện Tiểu bang Massachusetts, bà Suzanne M. Bump – Nhà kiểm toán Tiểu bang và ông Thomas Kay -Thị trưởng thành phố Quincy Tiểu bang Massachusetts, đã gửi những lời chúc mừng ghi nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp và 12 năm  các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cương quyết và dũng cảm đứng lên vì Chân, Thiện, Nhẫn.

Nghị sỹ Hạ viện Tiểu bang Masschusetts công Nhận Nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Liên bang Massachusetts

Hạ viện

Xin tuyên bố rằng:

Hạ viện Massachusetts xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới:

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp New England

Công nhận

Lễ kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế, ghi nhận 12 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cương quyết và dũng cảm đứng lên vì Chân, Thiện, Nhẫn.

Toàn bộ các nghị sỹ xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng rằng tất cả các nỗ lực trong tương lai sẽ tiếp tục đạt được thành quả và may mắn

Nghị sỹ Hạ viện

Jay R. Kaufman

Ngày 13 tháng 5 năm 2011 này

Tại Hạ viện Tiểu bang, Boston, Massachusetts

Bởi: Robert A. DeLeo

Phát ngôn viên của Hạ viện

Được đề xuất bởi: Nghị sỹ

Sean P. Garballey

2011-5-9-minghui-falun-dafaday-bostoncitation-02--ss.jpg

Nhà kiểm toán Tiểu bang Massachusetts chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Liên bang Massachusetts

Nhà kiểm toán Tiểu bang

Bản tuyên dương chính thức

Xin được tuyên bố, rằng Nhà Kiểm toán của Liên bang

Xin được gửi lời chúc mừng chân thành của mình tới:

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp của New England

Công nhận:

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới vinh danh  những nguyên lý chủ yếu Chân, Thiện, Nhẫn của môn tập cùng những lợi ích thực tiễn mà nó đã mang lại cho xã hội; và

Xin thông báo rằng nhà kiểm toán của liên bang xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của mình và hy vọng rằng tất cả các nỗ lực trong tương lai sẽ tiếp tục đạt được thành quả và may mắn

Đề ngày 13 tháng 5 năm 2011

Bởi: Suzanne M. Bump

Nhà Kiểm toán viên của liên bang

2011-5-9-minghui-falun-dafaday-bostoncitation-01--ss.jpg

Lời Tuyên Dương của Thị trưởng thành phố Quincy công nhận  Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 12

Thành phố Quincy

Massachusetts

Xin công nhận  Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 12

BIỂU DƯƠNG CỦA THỊ TRƯỞNG

Xin được gửi tới:

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp New England

Tôi chúc các bạn tiếp tục thành công  trong khi các bạn tiếp tục truyền rộng một thông điệp về hòa bình và bình yên ở vùng này.

Từ: Thị trưởng Thomas Kay

Đề tặng ngày 07 tháng 05 năm 2011

2011-5-9-minghui-falun-dafaday-qunicycitation--ss.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/10/美国麻州各界祝贺世界法轮大法日-240429.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125118.html

Đăng ngày 01-06-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share