Báo Salt Lake Tribute:
ICELAND (Băng Đảo):

Bãi bỏ luật cấm Pháp Luân Công,
cảnh sát trả tự do cho hơn 65 người bị bắt.

Thứ Năm, 13 tháng Sáu, 2002

REYKJAVIK — Chính phủ đã bãi bỏ việc cấm những người tu luyện Pháp Luân Công nhập cảnh Iceland vào hôm Thứ Tư đúng vào ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm 4 ngày của Chủ Tịch Giang Trạch Dân.

Trước đó 5 ngày, chính phủ đã ra lệnh cấm vì đã nhận được tin tức là Pháp Luân Công, một nhóm đã bị cấm tại Trung quốc từ năm 1999, là sẽ tập trung hàng trăm người biểu tình về thủ đô của Iceland.

Cảnh sát đã bắt giữ 65 người khi họ vừa mới đến viện cớ là vì an ninh quốc gia sau khi chính phủ tuyên bố là họ không đủ cảnh sát để giữ trật tự cho những cuộc biểu tình lớn. Tất cả đã được trả tự do vào ngày Thứ Tư. Những ngườI bị bắt giữ gồm có người Mỹ, Ca-na-da, Trung Quốc, Úc, Ðức và Ðan mạch.

Thủ tướng David Oddsson đã nói rằng chính phủ bãi bỏ việc ngăn cấm là vì những người tu luyện Pháp Luân Công đã đồng ý hợp tác chặt chẻ với cảnh sát. Một điều kiện nữa là Pháp Luân Công chỉ được biểu tình ở những vị trí đã được chỉ định trước.

Dịch từ bản tiếng Anh:
http://en.minghui.org/html/articles/2002/6/14/23099.html

Share