Bài của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-01-2012] Ngày 22 tháng 01 năm 2012, giao thừa của Tết Nguyên đán, các học viên ở Kyushu, Nhật Bản đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc, và tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm các học viên đã chết vì bị bức hại bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng phản đối cuộc bức hại đã kéo dài hơn 12 năm.

2012-1-23-minghui-falun-gong-japan-01--ss.jpg
Vào giao thừa Tết Nguyên đán, các học viên phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc

2012-1-23-minghui-falun-gong-japan-02--ss.jpg

2012-1-23-minghui-falun-gong-japan-03--ss.jpg

2012-1-23-minghui-falun-gong-japan-04--ss.jpg

Vào mỗi đêm giao thừa Tết Nguyên đán, các học viên ở Kyushu lại cùng nhau đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagasaki và Fukuoka để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Họ cũng tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm những học viên vô tội đã chết vì bị bức hại, nâng cao nhận thức và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại.
________________________________________________
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/24/日本九州法轮功学员中领馆前抗议迫害-图–252292.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/1/25/130941.html

Đăng ngày 3-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share