Bài của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 03-01-2012] Ngày 03 tháng 12 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo. Họ cầm các tấm biểu ngữ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại”, và “Gỡ bỏ website của Đại sứ quán Trung Quốc mà phỉ báng Pháp Luân Công.”

2012-1-2-cmh-japan--ss.jpg

Các học viên tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Nhật Bản để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, hàng năm vào đêm giao thừa, các học viên ở Nhật Bản tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại. Cảnh sát Nhật Bản trực ở đó ngưỡng mộ các học viên. Họ nói: “Tất cả nhân viên cảnh sát chúng tôi ở đây đều phẫn nộ với ĐCSTQ. Các bạn khác với những nhóm khác- các bạn luôn luôn ôn hòa. Chỉ có nhóm Pháp Luân Công là như vậy.”

Các học viên đứng yên lặng mặc dù gió mùa đông. Một đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản nói rằng Pháp Luân Công bị bức hại hơn 13 năm qua bởi ĐCSTQ, Đại sứ quán Trung Quốc đã làm theo sự chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền lừa dối trên website của họ và đầy ác tâm vu khống Pháp Luân Công. Người đại diện hy vọng rằng cộng đồng Nhật Bản sẽ biết sự thật và giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/3/新年前夜在日本中使馆前抗议迫害(图)-251403.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/1/5/130531.html

Đăng ngày 11-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share