[MINH HUỆ 02 – 01 – 2012] Trong đêm giao thừa, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước các tòa lãnh sự quán Trung Quốc ở Osaka, Nagasaki, và Fukuoka, phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 13 năm ở Trung Quốc, và tưởng nhớ đến những người đã chết trong cuộc bức hại.

2012-1-1-minghui-falun-gong-japan-01--ss.jpg

2012-1-1-minghui-falun-gong-japan-02--ss.jpg

2012-1-1-minghui-falun-gong-japan-03--ss.jpg

2012-1-1-minghui-falun-gong-japan-04--ss.jpg

Kể từ khi đảng Cộng Sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, hàng năm các học viên ở Nhật Bản đã đến các tòa lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình vào đêm giao thừa. Mỗi năm, họ đều kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/2/日本法轮功学员中领馆前抗议迫害(图)-251380.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/1/4/130505.html

Đăng ngày: 6– 1– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share