[MINH HUỆ 18-10-2011] Ngày 16 tháng 10, sau cuộc mít tinh ủng hộ 104 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ ở New York đã tổ chức một cuộc diễu hành ở khu phố Tàu, Manhattan, lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2011-10-17-minghui-newyork-parade-02--ss.jpg
Diễu hành ở khu phố Tàu

2011-10-17-minghui-newyork-parade-07--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo

2011-10-17-minghui-newyork-parade-01--ss.jpg
Ủng hộ phong trào “Thoái Đảng” (thoái ĐCSTQ)

2011-10-17-minghui-newyork-parade-03--ss.jpg
2011-10-17-minghui-newyork-parade-11--ss.jpg
Pháp Luân Đại Pháp

2011-10-17-minghui-newyork-parade-04--ss.jpg
Tưởng nhớ những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

2011-10-17-minghui-newyork-parade-05--ss.jpg
Biểu ngữ: Giải thể ĐCSTQ

2011-10-17-minghui-newyork-parade-10--ss.jpg
Biểu ngữ: ĐCSTQ không phải là Trung Quốc

2011-10-17-minghui-newyork-parade-06--ss.jpg
2011-10-17-minghui-newyork-parade-09--ss.jpg
Biểu ngữ: Kêu gọi người dân Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ

2011-10-17-minghui-newyork-parade-08--ss.jpg
Đội trống lưng

Diễu hành gồm ba phần: Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, Chấm dứt cuộc bức hại, và Thoái ĐCSTQ. Nhiều người Trung Quốc đã xem cuộc diễu hành.

Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn trong lễ diễu hành. Các học viên cũng đã biểu diễn một điệu múa rồng. Tiếp theo điệu múa, hàng chục học viên mặc trang phục màu trắng cầm những bức ảnh của những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại, kêu gọi giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại. Những người tham gia ở phần ba mang những biểu ngữ và áp phích phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ và kêu gọi người dân Trung Quốc thoái Đảng.

Một số người Trung Quốc đã nhận xét rằng cuộc diễu hành tràn đầy năng lượng tích cực. Một số người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và lên án sự bạo ngược của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/18/纽约游行-呼吁解体中共、结束迫害(图)-248048.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/10/21/128908.html

Đăng ngày 27-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share