[MINH HUỆ 21-07-2007] Ngày 20 tháng Bảy 2007, học viên Pháp Luân Công tụ họp bên ngoài Sứ quán Trung Quốc tại Osaka để kêu gọi chấm dứt cuộc khủng bố 8 năm dài. Sau cuộc tụ hợp, các học viên diễn hành qua các đường phố để gây sự chú ý của dân chúng về cuộc khủng bố.


Học viên Pháp Luân Công tụ hợp bên ngoài Sứ quán Trung Quốc tại Osaka


Diễn hành trên đường phố

Bên ngoài Sứ quán, một đại diện các học viên đọc tuyên cáo nhắc lại lịch sử của cuộc khủng bố và thúc dục các viên chức Sứ quán Trung Quốc đừng có giúp đỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để bức hại Pháp Luân Công và thoái đảng. Cuộc diễn hành sau đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Nhiều người xin tài liệu giảng rõ sự thật và nói lên sự ủng hộ của họ đối với các học viên.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/21/159270.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/25/87998.html

Đăng ngày 31-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share