Bài viết của học viên Đan Mạch


Học viên Đan Mạch kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trước toà đại sứ Trung Quốc.

[MINH HUỆ 22-07-2007] Ngày 20 tháng Bảy 2007 đánh dấu tám năm dài cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công bởi chế độ Trung Cộng. Các học viên Pháp Luân Công tại Đan Mạch đã tổ chức một cuộc tụ họp tại Toà Đại sứ Trung Quốc tại Copenhagen, lên án các tội ác của chế độ Trung Cộng chống nhân loại trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ kêu gọi ngưng ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công và thông tin cho dân chúng biết sự thật của cuộc bức hại.

Ngày 20 tháng Bảy 1999, vì đố kỵ với sự truyền bá rộng lớn của Pháp Luân Công, chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang trạch Dân phát khởi một chiến dịch diệt chủng bức hại chống những học viên vô tội Pháp Luân Công. Mọi thứ cực hình bất nhân thể chất và tinh thần được dùng đến trong tám năm dài bức hại. Ngày nay những đơn kiện trên hơn mười quốc gia đã được nộp chống Giang Trạch Dân vì những tội ác tra tấn và diệt chủng của y.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/22/159325.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/29/88120.html

Đăng ngày 06-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share