Bài viết của Ying Xin

[MINH HUỆ 11-1-2007]

Trong những ngày gần đây, ông David Kilgour trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng ông ta đã tìm thấy được bằng chứng mới làm rõ ràng thêm cho lời tố cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng trong các chuyến thăm viếng của ông ta đến 30 thủ đô trên thế giới. Ông Kilgour nói rõ rằng ông ta sẽ thêm những bằng chứng mới này vào bản báo cáo của ông ta và phát hành lại bản báo cáo mới này.

Càng nhiều người biết về Sự thật, thì đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) càng bị nhiều áp lực

Ông Kilgour nói trong cuộc phỏng vấn, “Chúng tôi đã thăm viếng chừng 30 thủ đô trên thế giới và chúng tôi tìm được nhiều bằng chứng rằng điều này đang xảy ra và vẫn còn xảy ra, và nó phải được chấm dứt và phải chấm dứt ngay bây giờ.” Ông ta nói thêm “Hiện nay chúng tôi đang làm việc để phát hành một bản báo cáo mới. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thêm 9 hay 10 bằng chứng mới, và những bằng chứng này cho thấy điều này đang xảy ra”.

“Tôi nghĩ rằng với Thế vận hội sắp đến, và tôi cũng nghĩ rằng chính phủ biết rằng nếu như họ không chấm dứt trước khi Thế vận hội rằng một số đông chính phủ và mọi người sẽ đến Bắc kinh với những tấm biểu ngữ lớn trên áo của họ nói rằng “Những gì đang xảy ra cho nhân quyền tại Trung quốc? Những gì đang xảy ra cho Pháp Luân Công?

Ông Kilgour tiếp tục “Tôi nghĩ rằng chính phủ Trung quốc biết rằng nếu họ không chấm dứt ngay lập tức thì họ sẽ bị nhiều áp lực từ bây giờ cho đến thời gian Thế vận hội được tổ chức. Tôi nghĩ rằng chính phủ ở đó biết rằng họ phải chấm dứt cảnh giết chết nhân dân của họ để bán nội tạng, chính là cho người ngoại quốc. Tôi nghĩ rằng họ biết rằng hiện nay thế giới biết rõ về vấn đề này là đang xảy ra và họ sẽ ngăn cấm. Ít nhất đó là những gì chúng ta có thể hy vọng”

Luật sư Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng) “Đại diện cho Đại đa số nhân dân Trung quốc

Ông Kilgour cũng ca ngợi luật sư Gao Zhisheng người mới bị bắt giam và kết án bởi ĐCSTQ. Ông Kilgour nói “Anh ta chỉ có nói đúng với luật pháp, đúng với toà án độc lập, dân chủ, tất cả những điều mà tạo nên xã hội hiện đại”.

“Gao nói lên quan điểm là chúng ta phải có luật pháp, chúng ta phải có toà án mà thật sự công bằng, chứ không phải là vở kịch, sân khấu, và chúng ta cần toà án mà phải có nhân quyền, tôn trọng nhân quyền”.

“Vì thế anh ta đứng lên giống như những nhân vật lịch sử như Nelson Mandela và Mahatma Ganhdi tại Ấn độ và tại những xã hội mất dân chủ trên thế giới, và luật sư Gao là đại diện những hiện tượng đó”.

“Tất cả những gì anh ta đại diện là đại đa số nhân dân Trung quốc, đứng lên chống lại những gì tôi gọi là “đảng độc tài”. Anh ta đứng lên cho những người làm việc chăm chỉ, bình thường, lương thiện trong xã hội rộng lớn của Trung quốc. Anh ta đứng lên chống lại một thiểu số những người mà họ nghĩ rằng Trung quốc là của họ, họ làm chủ quốc gia, họ làm chủ nhân dân”.

Ông Kilgour nghĩ rằng việc kết án bất hợp pháp Luật sư Gao là có liên hệ đến Thế vận hội vào năm 2008 tại Trung quốc. Ông ta nói rằng “Trung quốc hứa hẹn khi họ xin tổ chức Thế vận hội với những điều như nhân quyền. Và như mọi người biết họ không làm đúng lời hứa của họ về nhân quyền hay những vấn đề khác mà họ hứa khi họ xin tổ chức Thế vận hội”.

Ông ta tiếp tục “Gao Zhisheng là một nhân vật qúy, như chúng ta biết, một viên kim cương sáng, và hiện nay anh ta bị ngược đãi và đến khi Thế vận hội bắt đầu và chấm dứt sẽ chứng minh đúng nghĩa rằng chính phủ Trung quốc có giữ đúng lời hứa hẹn của họ hay không”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/11/146635.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/1/12/81651.html

Đăng ngày 13-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share