Bài viết của phóng viên Minh huệ Li Hua

[MINH HUỆ 17-4-2007] Vào ngày 14 tháng 4, 2007, rất đông người tại Vancouver, Canada tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Richmond để ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) và các cơ quan liên quan của chúng. Một số đệ tử Pháp Luân Công tại Vancouver tham gia vào các hoạt động này.


Ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Những người tham gia giăng những biểu ngữ như “ĐCSTQ đã bị nhổ bật gốc”, “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc giải tán ĐCSTQ”, “Ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và “Trời đất sẽ trừ diệt ĐCSTQ – thoái Đảng vì An toàn của Bạn”. Các đệ tử Pháp Luân Công phân phát truyền đơn, bướm về thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và trả lời các câu hỏi.

Một phụ nữ Hoa kiều nói “ĐCSTQ là tà ác. Tôi vừa mới ra khỏi đại lục Trung Quốc, vì thế tôi biết rất rõ. Tôi rất sung sướng vì rất nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Một cô gái, cũng vừa rời Trung Quốc, yêu cầu xin được thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thiện nguyện viên của Trung tâm Toàn cầu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng anh ta sẽ giúp. Cô gái nói rằng cô ta muốn tự mình làm lấy, và sau đó cô sẽ khuyên gia đình cô tại Trung Quốc để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Rất nhiều nhân dân địa phương kinh ngạc sau khi được biết bản chất tà ác của ĐCSTQ. Rất nhiều người xin một bản báo cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng và Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người khác, vừa đến Canada từ các quốc gia Đông Âu, nói rằng họ biết bản chất của chủ nghĩa Cộng sản rất thâm độc, vì thế họ hiểu rằng cần thiết mọi người nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Henry, một đệ tử Pháp Luân Công nói “Chúng tôi không dính líu tới chính trị, vì mục đích của chúng tôi không phải là giành quyền chính trị. Tám năm đã trôi qua sau khi ĐCSTQ phát động chính sách bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi chống lại chính sách bức hại Pháp Luân Công bằng cách vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ”.

Henry nói thêm “Nhân dân Trung Quốc tin tưởng vào nguyên lý “Tốt sẽ gặp điều tốt, và ác sẽ bị quả báo”. Một số người nghe theo ĐCSTQ vì họ bị chúng lừa dối. Khi trời tru đất diệt ĐCSTQ, thì những người đó chắc cũng sẽ bị tai hoạ. Chúng tôi cố gắng nhắc nhở mọi người đừng nghe theo ĐCSTQ. Đây là vấn đề nghiêm trọng”.

Henry nói rằng ĐCSTQ có thể bị sụp đổ trong những ngày gần đây, vì thế anh ta hy vọng rằng nhân dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để có một tương lai tốt đẹp cho ho.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/17/152943.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/4/19/84721.html

Đăng ngày 25-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share