[MINH HUỆ 8-3-2007]

Bộ Ngoại giao Hoa kỳ phát hành Báo cáo về Nhân quyền các nước vào ngày 6 tháng 3, 2007

Bản báo cáo nói rõ rằng “Mặc dầu hiến pháp tuyên bố rằng ‘chính phủ tôn trọng và duy trì nhân quyền, chính sách nhân quyền của ‘chính phủ’ vẫn còn tồi tệ, và trong một số vùng, rất thậm tệ. Số trường hợp vi phạm trầm trọng tăng lên rất nhanh bao gồm như theo dõi, hà hiếp, bắt giam, giam giữ, và bắt giam các nhà báo, văn sĩ, vận động dân chủ, và các luật sư biện hộ, hầu hết họ đều hoạt động trong sự bảo vệ của luật pháp. Chính phủ tăng cường cấm đoán về tự do ngôn luận, báo chí, tăng cường điều khiển gắt gao trên mạng internet. Những cơ quan phi chính phủ (NGO), gồm có tại địa phương và quốc tế, tiếp tục bị khó khăn và nghiêm cấm nhiều mặt. Những năm vừa qua, công dân không được quyền thay đổi chính phủ. Những vi phạm nhân quyền khác bao gồm như giết hại, tra tấn và ép các tù nhân chịu nhận tội; và cưỡng bức lao động tại các trại cải tạo, hay các tù lao động. Cải tiến về luật lệ thì bị ngưng lại, vì đảng cầm quyền thực thi chính sách kiểm tra mọi hoạt động chính trị và toà án, và tiếp tục xử án bí mật và giám sát việc cầm tù. Tử hình thì bị thi hành ngay tức khắc cùng ngày với buộc tội hay ngay lập tức sau khi quyền chống án bị bãi bỏ. Việc thiếu sót về cách thức và những giới hạn ngăn cấm đối với luật sư càng gây ra nhiều khó khăn cho việc áp dụng luật pháp. Các cá nhân và đoàn thể, đặc biệt là những giới được xem là có phương hướng chính trị, tiếp tục bị đàn áp, ngăn cấm về quyền tự do hội họp; tự do tín ngưỡng, như là những điều luật mới ban hành về tôn giáo vào năm 2005, và giới hạn về quyền tự do đi lại.”

Bản báo cáo còn nói thêm, “Chính phủ tiếp tục phong trào đàn áp ráo riết với Pháp Luân Công. Từ khi bị cấm chỉ vào năm 1999, có nhiều đệ tử Pháp Luân Công bị giam cầm, tra tấn đến chết, hành hạ từ vài trăm cho đến vài ngàn người. Nhân viên Điều tra Đặc biệt về Tra tấn của Liên Hiệp quốc là Nowak báo cáo vào tháng Ba rằng các đệ tử Pháp Luân Công chiếm đến 66 phần trăm của tổng số nạn nhân bị tra tấn trong khi bị chính quyền giam giữ”.

Bản báo cáo còn nói rõ rằng, “Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc là một chính phủ độc tài, chuyên chế, mà như được nói rõ trong hiến pháp, đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là nắm tất cả quyền cai trị đất nước. Các đảng viên nắm giữ tất cả các quyền quan trọng trong chính phủ, công an và quân đội”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/8/150331.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/3/9/83354.html

Đăng ngày 14-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share