Thư gửi Ban biên tập

Tin MWC

–Về: Buôn bán nội tạng

Các vị trong “Theo Dõi Nhân Quyền” (Human Rights Watch) đã nói lên sự lo lắng của họ tháng qua về các luật mới của Trung Quốc về sự buôn bán nội tạng và không chỉ có họ. Đầu năm nay, hai luật sư Canada báo cáo rằng các bác sỹ Trung Quốc và quân đội đã tham gia nặng nề vào việc cắt lấy nội tạng bất hợp pháp và du lịch cấy tạng tại Trung Quốc.

Bản điều tra của họ tiết lộ rằng từ năm 2000 cho đến 2005, có 41, 500 nội tạng được cấy tại Trung Quốc mà nguồn gốc không rõ– những người tặng tạng bị bắt buộc là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, tù nhân lương tâm. Họ đã bị thử máu trong khi bị cầm tù để cung cấp các nội tạng mà phù hợp với các yêu cầu (của người mua) và thường bị giết chết trong quá trình này. Báo cáo: “Cuộc gặt hái đẫm máu”.

Chúng ta đã thấy rõ rằng mục đích làm sống lại các luật lệ đã có, nó chỉ có một mục đích duy nhất – đó là bịt các miệng chỉ trích trước khi có Thế Vận Hội. Nếu chúng ta không đặt thành vấn đề các dữ kiện (data) từ các cuộc cấy tạng được thực hiện tại Trung Quốc song song với những luật lệ lỏng lẻo để tìm phương thuốc cho sự thực thi gớm ghiếc này, thì tôi sợ rằng chúng ta sẽ một lần nữa bị thất bại trong cái khảo nghiệm có tính cách thời gian tính này. Trong khi đó sự giết chóc vẫn tiếp tục không hạ.

“Tất cả những gì mà tà ác cần để chiến thắng đó là người tốt không làm gì cả. “: Edmund Burke nói. Xin hãy nghĩ hai lần trước khi chạy đến Trung Quốc để có một cái thận.

Marie Beaulieu

Victoria BC Canada

 

Bản gốc: http://mwcnews.net/content/view/14259&Itemid=1

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/5/85273.html

Đăng ngày 16-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share