Tin mới

[MINH HUỆ 7-5-2007] David Matas và David Kilgour phản ứng với một tin mới được phát hành hôm nay về chính phủ Trung Quốc ra luật lệ mới về nội tạng. Chính phủ Trung Quốc ban hành nhiều điều luật mới vào ngày thứ Sáu ngày 6 tháng Tư mà sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Năm. Những điều luật mới cấm chỉ việc mua bán nội tạng cho lợi nhuận.

Kilgour và Matas nói rằng:

“Trung Quốc có một lịch sử về phương diện này về việc công bố luật lệ, chính sách mà có vẻ như tốt đẹp trên bề mặt, nhưng thường thì không bao giờ được thực hiện. Việc công bố những luật lệ mới rất là tốt. Tuy nhiên điều này cũng như không nếu việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các người hiến khi họ không đồng ý để kiếm lợi nhuận vẫn còn tiếp tục”.

“Việc tuyên bố những điều luật thay đổi, xem như, là một điều mà người ta nghĩ rằng Trung Quốc sẽ chấm dứt việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các người hiến mà không có sự chấp thuận của họ để kiếm tiền. Điều chắc chắn mà họ sẽ chấm dứt không còn làm nữa là sự chấp nhận rằng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng hiện nay đang xảy ra.”

“Chúng tôi lo ngại rằng việc công bố về sự thay đổi luật lệ này chỉ là một điều làm lấy lệ, có ý nghĩa về chính trị, một công việc để tuyên truyền”.

David Kilgour và David Matas là hai tác giả về bản báo cáo về Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bản báo cáo đầu tiên của họ phát hành vào ngày 6 tháng 7, 2006; sau đó bản mới có đầy đủ được phát hành vào ngày 31 tháng 1, 2007. Họ kết luận rằng có hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công đang bị giết hại bởi các chuyên gia y tế cho việc mổ cắp các bộ phận nội tạng của họ, đem bán kiếm lợi, thường là bán cho người ngoại quốc. Bản báo cáo mới có gần gấp đôi, từ 18 đến 33, những bằng chứng cụ thể dẫn đến kết luận của họ. Cả hai bản báo cáo đều có tại . Dưới đây là bài phát biểu của họ.

###

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc

David Matas: 204-944-1831; dmatas@mts.net

David Kilgour: 613-747-7854; dwkilgour@gmail.com

Bài phát biểu về phản ứng của David Matas và David Kilgour

Về việc: Lời tuyên bố của Trung Quốc về thay đổi luật lệ cho cấy ghép nội tạng.

Ngày 2 tháng 5, 2007

Trung Quốc có một lịch sử về tuyên bố chính sách và luật lệ về cấy ghép nội tạng, nghe thì rất tốt đẹp trên nguyên tắc nhưng sau đó không được thực thi đúng. Lời tuyên bố mới nhất của chính phủ Trung Quốc về thay đổi luật lệ về cấy ghép nội tạng, ngăn cấm không được mua bán nội tạng, rất là tốt. Tuy nhiên, lời tuyên bố này không nghĩa lý gì nếu việc mổ cắp nội tạng từ các người hiến trong khi không có sự đồng ý của họ để bán lấy tiền lời cao còn tiếp tục. Những luật lệ mới này phải được bắt buộc áp dụng.

Trung Quốc đưa ra một điều luật khác vào tháng Ba năm ngoái, mà sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2006 cũng ngăn cấm việc mua bán nội tạng. Thậm chí trước đó Trung Quốc cũng có chính sách, điều luật ngăn cấm những việc như thế.

Phó Bộ trưởng Y tế Huang Jiefu, nói chuyện trong một hội nghị với các bác sĩ giải phẫu tại thành phố phía Nam của Quảng Châu vào giữa tháng 11, 2006, kêu nài về việc bán nội tạng từ các tù nhân tử hình nói rằng “Lối làm ăn lậu phải chấm dứt”. Tuy nhiên, việc đó phải chấm dứt khi luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và theo đúng luật, còn phải làm đúng trước đó nữa. Bài nói chuyện của ông ta là một lời tuyên bố chính thức rằng những lần cấm đoán trước không có hiệu quả.

Chúng tôi kết luận trong bản báo cáo của chúng tôi “Gặt hái trên máu người” rằng hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công đang bị giết hại bởi các chuyên viên y tế để mua bán các bộ phận nội tạng trên thân thể họ, thường là bán cho người ngoại quốc. Bản báo cáo đầu tiên của chúng tôi phát hành vào ngày 6 tháng 7, 2006; bản cập nhật lần thứ hai vào ngày 31 tháng 1, 2007. Bản báo cáo lần thứ hai có gấp đôi, từ 18 đến 33, bằng chứng cụ thể mà đã đưa đến sự kết luận của chúng tôi. Chính phủ Trung Quốc chưa tìm được một lời bằng chứng cụ thể nào để phản bác lại bản báo cáo của chúng tôi.

Một trong những lý do mà chúng tôi đi đến kết luận trong bản báo cáo “Gặt hái trên máu người” rằng việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công xảy ra là vì những điều đáng thận trọng đáng lẽ phải được đưa ra để ngăn chận việc mổ cắp nội tạng này đã không được đưa ra. Lời tuyên bố hôm nay về các điều luật thay đổi chứng tỏ sự quan sát này. Sự thay đổi điều luật này chỉ là sự chấp nhận một cách mánh lới rằng hệ thống pháp lý hiện tại đã không đủ để ngăn chận những điều đã xảy ra mà chúng tôi đã kêu gọi.

Việc tuyên bố về thay đổi điều luật, chỉ là, một bài phát biểu rằng Trung Quốc là sẽ chấm dứt mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các người hiến mà không có sự đồng ý của họ để bán kiếm rất nhiều tiền. Điều chính xác mà họ tuyên bố là các bệnh viện tại Trung Quốc sẽ chấm dứt làm điều này chứng tỏ rằng hiện nay họ đang làm điều này.
Chúng tôi lo ngại vì lời tuyên bố về thay đổi luật lệ này cũng như không, chỉ là trò chơi chính trị, một bài tuyên truyền. Đây cũng giống như hai lần trước vào tháng Ba, 2006 tuyên bố thay đổi luật lệ mà sẽ hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2006 và chính sách trước đây đã cuối cùng cũng như thế, vì chúng không bao giờ được áp dụng.

Chính quyền Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống quy mô những trung tâm cấy ghép nội tạng. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn đang bị giam giữ tại các trại giam và trại cải tạo lao động. Còn các bệnh viện quân đội và các bác sĩ của họ, mà cho đến nay đều không nằm trong hệ thống y tế dân thường và là những cơ quan chuyên về cấy ghép nội tạng, có được bắt buộc áp dụng điều luật mới này không?

Việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các người hiến mà không có sự đồng ý của họ đã thu lợi rất nhiều về tiền bạc đã tồn tại, mặc dầu đã nhiều lần thay đổi luật pháp và ngăn cấm. Chúng ta cần theo dõi thử lần này có gì khác biệt không.

Lời tuyên bố của họ đúng ra chỉ là lời công nhận rằng kỹ nghệ cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc đang gây ra những rắc rối về chính trị cho chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi nói rằng những vấn đề này không thể giải quyết được khi họ chỉ tuyên bố lại chính sách mà họ đã từng tuyên bố trước đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chính sách cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới đừng để lời tuyên bố này lừa mị họ rằng Trung Quốc bây giờ, về việc cấy ghép nội tạng, mọi thứ đều tốt đẹp cả.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/7/154275.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/7/85343.html

Đăng ngày 12-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share